24/7 Bidding 2.0

Maak maximaal gebruik van de advertentieplanning. 24 bodaanpassingen per dag per campagne om te profiteren van goede momenten op de dag en kosten te besparen op rustige momenten.

Start nu!
24/7 Bidding Get started!

SEA-specialisten met interesse in scripts hebben het script van Brainlabs vast weleens voorbij zien komen. Met dit script kan je bodaanpassingen doen voor elk uur van de dag, in plaats van de 6 standaard blokken die je kan aanmaken in de advertentieplanning van een campagne. Om nog meer te kunnen, hebben we een nieuw script geschreven.

Verbeteringen

Het idee van het script van Brainlabs is mooi. Het biedt de mogelijkheid om een bodaanpassingen te plaatsen voor elk uur van elk dag. Dat betekent dus opbieden op momenten die, historisch gezien, goed converteren en kosten besparen op momenten die rustiger zijn. Met ditzelfde idee hebben we een nieuw script geschreven, die een aantal verbeteringen bevat ten opzichte van het Brainlabs script.

 • Bodaanpassingen per campagne
  In het originele script kan je bodaanpassingen definiëren die daarna voor alle campagnes hetzelfde zijn. Maar niet alle campagnes presteren hetzelfde op bepaalde tijdstippen. Met dit nieuwe script zijn de bodaanpassingen per uur afgestemd op de campagne.
 • Search én Shopping
  In plaats van te moeten kiezen voor Search of Shopping, of het script tweemaal inzetten, kan je met dit script voor zowel search als shopping campagnes bodaanpassingen per uur doen. 
 • Automatische berekening van bodaanpassing
  In dit nieuwe script worden de bodaanpassingen automatisch berekend op basis van de CPA. Je hoeft nu niet meer 168 bodaanpassingen in te vullen in een sheet (of het Heatmap script te draaien) en deze regelmatig te updaten. Dit nieuwe script combineert beide.

Berekening

In het script kijken we naar de conversiedata per uur van een dag over de afgelopen twaalf maanden. Deze vergelijken we met de campagne CPA van de afgelopen 30 dagen. Op basis van dit verschil wordt de bodaanpassing berekent. Om duidelijk te maken hoe de bodaanpassing wordt berekent, volgen hier een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1

CPA Campagne: €20
Conversies uur van de dag: 0
Kosten uur van de dag: €30

Bodaanpassing: MIN_BID (variabele in het script).
Als er geen conversies zijn voor dat uur van de dag, maar de kosten zijn lager dan de campagne CPA, wordt de bodaanpassing op 0% gezet.

Voorbeeld 2

CPA Campagne: €20
CPA uur van de dag: €25

Bodaanpassing: 20/25 = 0.8 = -20%

De bodaanpassing zal nooit leger zijn dan MIN_BID (variable in het script). Als het aantal conversies hoger dan gemiddeld is of het conversieratio van de huidige dag hoger dan gemiddeld, halveren we de negatieve bodaanpassing.

Voorbeeld 3

CPA Campagne: €20
CPA uur van de dag: €16

Bodaanpassing: 20/16 = 1,25 = +25%

De bodaanpassing zal nooit hoger zijn dan MAX_BID (variable in het script)

Rapportage

Maar welke bodaanpassingen heeft het script dan doorgevoerd? Omdat je niet elke 6 uur in je account wilt kijken welke bodaanpassingen er nu in staan, worden de aanpassingen gerapporteerd in een Google Sheet. Nadat het script een week heeft gedraaid, zie je de bodaanpassingen van de afgelopen 7 dagen in een heatmap staan. Voor elke campagne wordt er een apart tabblad aangemaakt.

Instellingen

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • DATE_RANGE: Het script bepaald de campagne CPA op basis van de datumselectie.
 • SPREADSHEET_URL: Maak een kopie van onze spreadsheet om te zien welke bodaanpassingen er de afgelopen 7 dagen gedaan zijn.
 • CAMPAIGN_LABEL: Wil je dit script niet toepassen op alle campagnes? Label dan de campagnes.
 • INCLUDE_SEARCH: Hiermee kan je aangeven of je de search campagnes mee wilt nemen in het script.
 • INCLUDE_SHOPPING: Hiermee kan je aangeven of je de shopping campagnes mee wilt nemen in het script.
 • MIN_BID: De bodaanpassing zal niet lager zijn dan dit ingestelde bod. 0.75 = -25% of 0.5 = -50%.
 • MAX_BID: De bodaanpassing zal niet hoger zijn dan dit ingestelde bod. 1.3 = +30% of 2 = +100%
The script
// Copyright 2021. Increase BV. All Rights Reserved.
//
// Created By: Tibbe van Asten
// for Increase B.V.
//
// Created 18-06-2018
// Last update: 08-08-2021 - Bidstrategy selector changed
//
// ABOUT THE SCRIPT
// This scripts automatically ads a bidadjustment to every hour
// of the day, based of historical CPA. The CPA of the current and
// upcoming 5 hours will be compared to the campaign CPA and a 
// bidadjustment will be set accordingly.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
 LOG : true,   

 // This daterange is used to calculate the campaign CPA.
 DATE_RANGE : "LAST_30_DAYS",
 
 // Google Sheet to report the bidadjustments that are set.
 // For every campaign in your account a new sheet will be created.
 // Make a copy from our spreadsheet here: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FtzNSE2bCBxYbswqMIAjGw2sgLZTTCN35_uYwOx8BUA/copy
 // Leave the 'Template' sheet in there
 SPREADSHEET_URL : "SPREADSHEET_URL",
 
 // Select which campaigns to include. For example: ["foo", "bar"] will include 
 // only campaigns with label 'foo' or 'bar'. Leave blank [] to include all campaigns.
 CAMPAIGN_LABEL : ["Hourly Bidding"],
 
 // If set to true, this script will run your search and/or shopping campaigns.
 INCLUDE_SEARCH : true,
 INCLUDE_SHOPPING : true,
 
 // The minimum and maximum for the bidmodifiers.
 // Minimal: 0.75 equals -25%. Maximum: 1.3 equals +30%
 MIN_BID : 0.9,
 MAX_BID : 1.1

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Do not make any changes below this line

function main() {
 
 var ss = connectSheet();

 // Selecting all search campaigns
 if(config.INCLUDE_SEARCH === true){
   
  var campaignSelector = AdsApp.campaigns().withCondition("Status = ENABLED");
  runningCampaigns(campaignSelector, ss);
  
 } // include search

 // Selecting all shopping campaigns
 if(config.INCLUDE_SHOPPING === true){
  
  var shoppingCampaignSelector = AdsApp.shoppingCampaigns().withCondition("Status = ENABLED");
  runningCampaigns(shoppingCampaignSelector, ss);
  
 } // include shopping
 
 Logger.log("Thanks for using this custom script by Tibbe van Asten. Winning!");

} // function main()

////////////////////////////////////////////////////////////////////
	
function runningCampaigns(campaignSelector, ss){
 
 // Filter campaigns if labels are defined
 if(config.CAMPAIGN_LABEL.length > 0){
  campaignSelector = campaignSelector.withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['" + config.CAMPAIGN_LABEL + "']");
 }

 var campaignIterator = campaignSelector.get();

 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  
  var sheet = checkSheet(ss, campaign);  

  // Calculating the campaign CPA to use in all functions
  var campaignCpa = campaign.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getCost() / campaign.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getConversions();
  if(isFinite(campaignCpa) === false){ campaignCpa = 0 };

  // We only want to alter the campaigns with manual bidding strategies and actual conversions
  // All other campaigns are skipped
  if(campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPC" || campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPM" || campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPV"){

    	Logger.log("-----");
  	 Logger.log("Campaign: " + campaign.getName());
    Logger.log("CPA: " + campaignCpa);
    Logger.log("-----");

    bidadjustmentAdschedule(campaign, campaignCpa, sheet);
   
  } // Manual bidding

 } // campaignIterator

} // function runningCampaings()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function connectSheet(){
 
 if(config.SPREADSHEET_URL == "SPREADSHEET_URL"){
  throw error("Define spreadsheet URL in config");
 } else{
  var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(config.SPREADSHEET_URL);
  return ss;
 } 
 
} // function connectSheet()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkSheet(ss, campaign){
 
 var sheet = ss.getSheetByName(campaign.getName());
 
 // If a sheet with the campaignname doesn't already exists
 // we will create a new sheet from the 'Template'-sheet in the spreadsheet.
 if (sheet == null) {
  var templateSheet = ss.getSheetByName("Template");
  ss.insertSheet(campaign.getName(), {template: templateSheet});
  var sheet = ss.getSheetByName(campaign.getName());
   
  if(config.LOG === true){
   Logger.log("New sheet created for " + campaign.getName());
  }
   
 } // if sheet doesn't exists
 
 return sheet;
 
} // checkSheet()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function bidadjustmentAdschedule(campaign, campaignCpa, sheet) {

 // Set dates to retrieve 12 months of data
 // The script will always look at the last 12 months of data
 var today = Utilities.formatDate(new Date(), AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'MMMM dd, yyyy HH:mm:ss');
 var date = new Date();
 var firstDay = new Date(date.getFullYear(today), date.getMonth(today) - 12, 1);
 var lastDay = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 0);
 var firstMonth = firstDay.getMonth() + 1;
 var lastMonth = lastDay.getMonth() + 1;

  //Format months to make sure they will work in the selectors
  if(firstMonth < 10) {
   var firstMonth = "0" + firstMonth;
  }
  if(lastMonth < 10) {
   var lastMonth = "0" + lastMonth;
  }

 // We calculate the average campaign CPA and campaign conversions per hour to compare them
 // with stats per hour and day of the week
 var campaignCpa = campaign.getStatsFor(firstDay.getYear().toString() + firstMonth.toString() + "01",lastDay.getYear().toString() + lastMonth.toString() + lastDay.getDate()).getCost() / campaign.getStatsFor(firstDay.getYear().toString() + firstMonth.toString() + "01",lastDay.getYear().toString() + lastMonth.toString() + lastDay.getDate()).getConversions();
 var campaignConversions = campaign.getStatsFor(firstDay.getYear().toString() + firstMonth.toString() + "01",lastDay.getYear().toString() + lastMonth.toString() + lastDay.getDate()).getConversions() / (24*7);

 // Remove existing adSchedules to start clean
 var adScheduleIterator = campaign.targeting()
  .adSchedules()
  .get();

 while (adScheduleIterator.hasNext()) {
  var adSchedule = adScheduleIterator.next();
  adSchedule.remove();
 }
 
 var weekday = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]

 // Retrieving stats per hour and day of the week
 var report = AdsApp.report(
  "SELECT Conversions, Cost, CostPerConversion, AveragePosition, HourOfDay, SearchImpressionShare, DayOfWeek " +
  "FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT " +
  "WHERE CampaignId = " + campaign.getId() + " " +
  "DURING " + firstDay.getYear().toString() + firstMonth.toString() + "01, " + lastDay.getYear().toString() + lastMonth.toString() + lastDay.getDate());

 var rows = report.rows();
 while (rows.hasNext()) {
  var row = rows.next();

  var nextHour = parseInt(row["HourOfDay"]); nextHour = nextHour + 1;

  // The tricky part: we can only add six adschedules each day. So when running this script every hour
  // we will only add the upcoming 5 hour
  var date = Utilities.formatDate(new Date(), AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'MMMM dd, yyyy HH:mm:ss');

  if(row["DayOfWeek"] == weekday[new Date(date).getDay()] && row["HourOfDay"] > (new Date(date).getHours() -1) && row["HourOfDay"] < (new Date(date).getHours() +6)){

   // With 0 conversions and costs higher then the campaign CPA average, we will set a negative bidadjustment.
   if(row["Conversions"] == 0 && row["Cost"] > campaignCpa){
    var bidModifier = config.MIN_BID;
    campaign.addAdSchedule(row["DayOfWeek"].toUpperCase(), parseInt(row["HourOfDay"]), 0, parseInt(nextHour), 0, bidModifier);
    setCell(row["HourOfDay"], date, bidModifier, sheet);
    
    	Logger.log(row["DayOfWeek"] + " " + row["HourOfDay"] + " Bidmodifier 1: " + config.MIN_BID);
   }

   // When the costs per conversion are higher then the campaign average, we will set a negative bidadjustment.
   // To make sure we don't lose all of our conversions, we check the number of conversions as well.
   // When the number of conversions is higher then (average / 2) we decrease the negative bidadjustment with 50%
   // We also take the conversionrate of the current day in consideration. If this is higher than the campaign average, we bisect the bidadjustment.

   else if(row["Conversions"] > 0 && row["CostPerConversion"] > campaignCpa){

    if(row["Conversions"] < (campaignConversions / 2)){
     var bidModifier = campaignCpa / row["CostPerConversion"];bidModifier = 1 - bidModifier; bidModifier = bidModifier / 2; bidModifier = 1 - bidModifier;
     if(bidModifier < config.MIN_BID){ bidModifier = config.MIN_BID; }
     
     if(campaign.getStatsFor("TODAY").getConversionRate > campaign.getStatsFor("LAST_30_DAYS").getConversionRate()){
      bidModifier = 1 - bidModifier; bidModifier = bidModifier / 2; bidModifier = 1 - bidModifier;
      
      	Logger.log("Good conversionrate");
     }
     
     campaign.addAdSchedule(row["DayOfWeek"].toUpperCase(), parseInt(row["HourOfDay"]), 0, parseInt(nextHour), 0, bidModifier);
     setCell(row["HourOfDay"], date, bidModifier, sheet);
    }
    
    if(row["Conversions"] > (campaignConversions / 2)) {
     var bidModifier = campaignCpa / row["CostPerConversion"]; bidModifier = 1 - bidModifier; bidModifier = bidModifier / 4; bidModifier = 1 - bidModifier;
     if(bidModifier < config.MIN_BID){ bidModifier = config.MIN_BID; }
     
     if(campaign.getStatsFor("TODAY").getConversionRate > campaign.getStatsFor("LAST_30_DAYS").getConversionRate()){
      bidModifier = 1 - bidModifier; bidModifier = bidModifier / 2; bidModifier = 1 - bidModifier;
      
      	Logger.log("Good conversionrate");
     }
     
     campaign.addAdSchedule(row["DayOfWeek"].toUpperCase(), parseInt(row["HourOfDay"]), 0, parseInt(nextHour), 0, bidModifier);
     setCell(row["HourOfDay"], date, bidModifier, sheet);
    }
   }

   // When the cost per conversion is lower then the campaign average, we can set a positive bidadjustment.
   // We also take average position and impression share in account. When both are better then the thresholds,
   // we won't set a positive bidadjustment, because there is too little to win.

   else if(row["CostPerConversion"] > 0 && row["CostPerConversion"] < campaignCpa && (parseInt(row["SearchImpressionShare"]) < 90 || row["AveragePosition"] > 1.5)){
    var bidModifier = campaignCpa / row["CostPerConversion"];
    if(bidModifier > config.MAX_BID){ bidModifier = config.MAX_BID; }
    
    campaign.addAdSchedule(row["DayOfWeek"].toUpperCase(), parseInt(row["HourOfDay"]), 0, parseInt(nextHour), 0, bidModifier);
    setCell(row["HourOfDay"], date, bidModifier, sheet);
   }

   // When no conversions are recorded, we still need to add the timeslot to make sure our ads are shown   
   else{
    //(!(row["Conversions"] == 0 && row["Cost"] > campaignCpa) && !(row["Conversions"] > 0 && row["CostPerConversion"] > campaignCpa) && !(row["CostPerConversion"] > 0 && row["CostPerConversion"] < campaignCpa && (parseInt(row["SearchImpressionShare"]) < 90 || row["AveragePosition"] > 1.5)))
    var bidModifier = 1;
   	campaign.addAdSchedule(row["DayOfWeek"].toUpperCase(), parseInt(row["HourOfDay"]), 0, parseInt(nextHour), 0, bidModifier);
    setCell(row["HourOfDay"], date, bidModifier, sheet);
   }
   
    // Change the bidModifer, to make it more understandabe in the log
    if(bidModifier < 1){
     bidModifier = 1 - bidModifier; bidModifier = bidModifier * -1;
    } else if (bidModifier < 1.01 && bidModifier > 0.99){
     bidModifier = 0;
    } else{
     bidModifier = bidModifier - 1;
    } 
   
   	// Round up the bid for the Log, like the bidadjustment will be set in the campaign
    bidModifier = Math.round(bidModifier * 100);

   	Logger.log(row["DayOfWeek"] + " " + row["HourOfDay"] + " Bidmodifier: " + bidModifier);

  } // End of day + hour check

 } // End of row-iterator

 if(config.LOG === true) {
 	Logger.log(" ");
 }

} // function bidadjustmentAdschedule()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function setCell(hour, date, bid, sheet){
 
 var column = ["H","B","C","D","E","F","G"];

 var row = parseInt(hour) + 3; 	
 var col = column[new Date(date).getDay()];
 var cellBid = col + row;
 var cellDate = col + 2;
 
 // Change the bid, to make it more understandabe in the sheet
 if(bid < 1){
  bid = 1 - bid; bid = bid * -1;
 } else if (bid < 1.01 && bid > 0.99){
  bid = 0;
 } else{
  bid = bid - 1;
 } 
 
 // Round up the bid for the Google sheet, like the
 // bidadjustment will be set in the campaign
 bid = Math.round(bid * 100) / 100;
 
 sheet.getRange(cellBid).setValue(bid);
 sheet.getRange(cellDate).setValue(new Date());
 
} // function setCell()
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop