Ad Grants Beleid Checker

Ontvang een email wanneer uw Ad Grants account niet meer aan het beleid voldoet.

Start nu!
Ad Grants Beleid Checker
Ad Grants Get started!

Het Ad Grants programma geeft geregistreerde goede doelen $10.000 per maand aan advertentietegoed om hun doelen te promoten. Echter, veel van dit soort accounts stonden slecht ingesteld en daarom heeft Google de beleidsregels flink aangescherpt.

Difficulty


Tags

Het onderstaandescript kijkt naar de volgende beleidsschendingen:

 • heeft single word keywords,
 • heeft lage kwaliteit zoekwoorden (1 or 2),
 • heeft minder dan 2 advertentiegroepen per campagne,
 • heeft minder dan 2 advertenties per advertentiegroep,
 • lage account CTR.

Wanneer er een schending is stuurt het script een mail naar het aangegeven email adres.

The script
/*
 Grants Policy Checker Script
 By Bas Baudoin
 
 Instructions:
 - Label accounts and add account label to the activeAccountLabel variable
 - DateRange can be ignored
 - Add email address(es) for results
 - Add approved branded keywords to brandNames
 
 Checks for:
 - single word keywords
 - low quality score keywords (1 or 2)
 - less than 2 adgroups per campaign
 - less than 2 ads per adgroup
 - CTR < 5% last week
*/

var activeAccountLabel = 'Actief beheer';
var dateRange = 'TODAY'; // e.g. TODAY, YESTERDAY, LAST_7_DAYS
var email = ['test@gmail.com']; // multiple in string, e.g. ['e@e.nl, a@a.nl']
var brandNames = ['brand1',
         'brand2'
         ];
var excludeAccountNameContains = 'Paid';


// functions - do not alter ************************************

function main() {
 var activeAccounts = MccApp.accounts();

 activeAccounts
  .withCondition("LabelNames CONTAINS '" + activeAccountLabel + "'")
 	.withCondition("Name DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" + excludeAccountNameContains + "'")
 	.withCondition("Name DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE 'Betaald'"); // remove when exporting
 activeAccounts.executeInParallel('runChecks');
}

function runChecks() {
 var accountName = AdsApp.currentAccount().getName()

 var qScoreData = getLowQScoreQueries()
 var singleWordKeywords = getSingleWordKeywords()
 var adGroupsPerCampaign = getAdGroupsPerCampaign()
 var adsPerAdgroup = getAdsPerAdgroup()
 var ctrLastWeek = getCtrLastWeek()
 var disapprovedAds = getDisapprovedAds()

 // checks
 Logger.log(accountName)
 Logger.log(qScoreData)
 Logger.log(singleWordKeywords)
 Logger.log(adGroupsPerCampaign)
 Logger.log(adsPerAdgroup)
 Logger.log(ctrLastWeek)
 Logger.log(disapprovedAds)

 if (qScoreData.length > 0 || singleWordKeywords.lenght > 0 || adGroupsPerCampaign.length > 0 || adsPerAdgroup.length > 0 || ctrLastWeek.length > 0 || disapprovedAds.length > 0) {

  MailApp.sendEmail(email,
   'Grants checker results ' + accountName,
   qScoreData + '\n' + singleWordKeywords + '\n' + adGroupsPerCampaign + '\n' + adsPerAdgroup + '\n' + ctrLastWeek + '\n' + disapprovedAds);
 }
}

function getDisapprovedAds() {
 var resultsString = "";

 var adRows = AdWordsApp.report(
  " SELECT CombinedApprovalStatus " +
  " FROM AD_PERFORMANCE_REPORT " + 
  " WHERE Status = ENABLED " + 
  " AND CampaignStatus = 'ENABLED' " +
  " AND AdGroupStatus = 'ENABLED' " +
  " DURING " + dateRange);

 var rows = adRows.rows();

 if (rows.hasNext()) {
  resultsString = "Has enabled disapproved ads";
 }
 
 return resultsString;
}

function getLowQScoreQueries() {
 var resultsString = "";

 var keywordRows = AdWordsApp.report(
  " SELECT Criteria, QualityScore, AccountDescriptiveName " +
  " FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT " + 
  " WHERE Status = ENABLED " + 
  " AND CampaignStatus = 'ENABLED' " +
  " AND AdGroupStatus = 'ENABLED' " +
  " AND QualityScore < 4 " + 
  " DURING " + dateRange);

 var rows = keywordRows.rows();

 while (rows.hasNext()) {
  var row = rows.next();
  var qScore = row['QualityScore'];
  var keyword = row['Criteria'];

  if (qScore == '1' || qScore == '2') {
   resultsString += (keyword + " met qScore " + qScore + " \n");
  }
 }
 
 return resultsString;
}

function getSingleWordKeywords() {
 var resultsString = "";

 var keywordRows = AdWordsApp.report(
  " SELECT Criteria, QualityScore, AccountDescriptiveName " +
  " FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT " + 
  " WHERE Status = ENABLED " + 
  " AND CampaignStatus = 'ENABLED' " +
  " AND AdGroupStatus = 'ENABLED' " +
  " DURING " + dateRange);

 var rows = keywordRows.rows();

 while (rows.hasNext()) {
  var row = rows.next();
  var keyword = row['Criteria'];
  
  if (keyword.indexOf(' ') < 0 && brandNames.indexOf(keyword) < 0) {
   resultsString += (keyword + " is a single word keyword\n");
  }
 }
 
 return resultsString;
}

function getAdGroupsPerCampaign() {
 var resultsString = '';
 
 var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns()
  .withCondition('Status = ENABLED')
  .get();
 
 var totalCampaigns = campaignIterator.totalNumEntities();
 
 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  var campaignName = campaign.getName();
  var adGroupIterator = campaign.adGroups()
  	.withCondition('Status = ENABLED')
    .get();
  var totalAdgroups = adGroupIterator.totalNumEntities();
  // Logger.log(campaignName + ' has adgroups# ' + totalAdgroups);
  if (totalAdgroups < 2) {
   resultsString += '\n ' + campaignName + ' has ' + totalAdgroups + ' adgroup';
  }
 }
 return resultsString;
}

function getAdsPerAdgroup() {
 var resultsString = '';
 
 var adGroupIterator = AdsApp.adGroups()
  .withCondition('Status = ENABLED')
  .withCondition('CampaignStatus = ENABLED')
  .get();
 
 var totalAdGroups = adGroupIterator.totalNumEntities();
 
 while (adGroupIterator.hasNext()) {
  var adGroup = adGroupIterator.next();
  var adGroupName = adGroup.getName();
  var adIterator = adGroup.ads()
  	.withCondition('Status = ENABLED')
    .get();
  var totalAds = adIterator.totalNumEntities();
  // Logger.log(adGroupName + ' has ads# ' + totalAds);
  if (totalAds < 2) {
   resultsString += '\n ' + adGroupName + ' has ' + totalAds + ' ad';
  }
 }
 
 return resultsString;
}

function getCtrLastWeek() {
 var resultsString = '';

 var account = AdsApp.currentAccount()
 var stats = account.getStatsFor('LAST_WEEK')
 var ctr = stats.getCtr()
 Logger.log(ctr)
 
 if (ctr < 0.05) {
  resultsString += '\n' + 'Account has CTR < 5% last week (' + ctr + ')'
 }
 return resultsString
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop