Bodaanpassingen voor apparaten

Voer bodaanpassingen voor apparaten automatisch door voor alle campagnes. Op basis van CPA wordt bepaald of biedingen verhoogd of verlaagd moeten worden.

Start nu!
Bodaanpassingen Get started!

Omdat de prestaties voor campagnes nogal kunnen verschillen per apparaat is het mogelijk om bodaanpassingen door te voeren voor desktop, mobiel, tablet & TV. Deze gebruiken wij vaak wanneer er een significant verschil is in de CPA tussen de verschillende apparaten. Maar in plaats van elke week alle campagnes nalopen, hebben we dit proces geautomatiseerd.

We hebben ook scripts voor bodaanpassingen op doelgroepen, locaties en voor elk uur van de dag. Start gelijk met het automatiseren van alle bodaanpassingen in jouw accounts!

In het script kan je kiezen om search, display en shopping campagnes op te nemen in de bodaanpassingen. Displaycampagnes kunnen alleen meegenomen worden wanneer search campagnes ook ingeschakeld zijn. Filter apparaten per campagnes door een minimaal aantal conversies en/of minimale uitgaven te specificeren in het script. Je bepaalt zelf wat de maximale en minimale bodaanpassing is. Daarnaast kijkt het script alleen naar campagnes met een handmatige biedstrategie, omdat bodaanpassingen bij Smart Bidding al automatisch gebeuren. 

Instellingen

In het script kan je verschillende instellingen aanpassen naar wens:

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • DATE_RANGE: Het script kijkt naar de conversies en kosten over deze periode.
 • INCLUDE_SEARCH: Geef aan of je het script op je searchcampagnes wil draaien. 
 • INCLUDE_DISPLAY: Geef aan of je het script op je displaycampagnes wil draaien. Search included moet op true staan.
 • INCLUDE_SHOPPING: Geef aan of je het script op je searchcampagnes wil draaien.
 • MINIMUM_CONVERSIONS: Optioneel, selecteer alleen apparaten die minimaal dit aantal conversies hebben behaald.
 • MINIMUM_COST: Optioneel, selecteer alleen apparaten die minimaal deze kosten hebben gemaakt.
 • MINIMUM_CLICKS: Optioneel, alleen apparaten selecteren met dit aantal klikken.
 • MAX_BID: De bodaanpassing zal niet hoger zijn dan dit ingestelde bod. 1.3 = +30% of 2 = +100%.
 • MIN_BID: De bodaanpassing zal niet lager zijn dan dit ingestelde bod. 0.75 = -25% of 0.5 = -50%.
 • LABEL: Wil je dit script niet toepassen op alle campagnes? Label dan de campagnes.

Frequentie: Om voldoende data te kunnen verzamelen, raden we aan om dit script dagelijks of wekelijks te draaien.

The script
// Copyright 2019. Increase BV. All Rights Reserved.
//
// Created By: Tibbe van Asten
// for Increase B.V.
// 
// Created: 01-03-2018
// Last update: 17-09-2019
//
// ABOUT THE SCRIPT
// With this script we adjust the biddings for devices for
// all active campaigns in the account. Change will be based
// on the device statistics vs campaign statistics.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
  LOG : true,
  DATE_RANGE : "LAST_30_DAYS",

  // Set these to true if you want to include them.
  INCLUDE_SEARCH : true,		
  INCLUDE_DISPLAY : false,
  INCLUDE_SHOPPING : true,	
 
  // Optional: Use minimum conversions and/or cost to select devices.
  // Cost is in account currency. Leave empty to skip.
  MINIMUM_CONVERIONS : "2",
  MINIMUM_CLICKS : "100",
  MINIMUM_COST : "10",
 
  // Bidadjustments won't be higher then MAX_BID and not lower then MIN_BID.
  // Examples: 1.2 = +20%, 0.8 = -20%, 2 = +100%.
  MAX_BID : 1,
  MIN_BID : 0.5,
	
  // Optional: Use a label to make a selection of campaigns.
  // Leave empty to skip.
  LABEL : ""

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() { 

 // Starting with selecting Search campaigns, if included in the config.
 if(config.INCLUDE_SEARCH === true) {
  if(config.LABEL != ""){
   if(config.INCLUDE_DISPLAY === true) {   
    var campaignIterator = AdsApp
    .campaigns()
    .withCondition("Status = ENABLED")
    .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['" + config.LABEL + "']")
    .get();
   } else {
    var campaignIterator = AdsApp
    .campaigns()
    .withCondition("Status = ENABLED")
    .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['" + config.LABEL + "']")
    .withCondition("AdvertisingChannelType != DISPLAY") 
    .get();    
   }
  } else{
   if(config.INCLUDE_DISPLAY === true) { 
    var campaignIterator = AdsApp
    .campaigns()
    .withCondition("Status = ENABLED")
    .get();
   } else {
    var campaignIterator = AdsApp
    .campaigns()
    .withCondition("Status = ENABLED")
    .withCondition("AdvertisingChannelType != DISPLAY") 
    .get();
   }
  }

  // With campaigns selected, the bidadjustments will be set.
  bidAdjustments(campaignIterator);
 }

 // Select Shopping campaigns, if included in the config.
 if(config.INCLUDE_SHOPPING === true) {
  if(config.LABEL != ""){
   var campaignIterator = AdsApp
   .shoppingCampaigns()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['" + config.LABEL + "']")
   .get();
  } else{
   var campaignIterator = AdsApp
   .shoppingCampaigns()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .get();
  }

  // With campaigns selected, the bidadjustments will be set.
  bidAdjustments(campaignIterator);
 }  
 
 Logger.log("Thanks for using this custom script by Tibbe van Asten. Winning!")
 
} // function main()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function bidAdjustments(iterator) {
 
  while (iterator.hasNext()) {
  var campaign = iterator.next();
  
  // We only want to alter the campaigns and adgroups with manual bidding strategies.
  if(campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPC" || campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPM" || campaign.bidding().getStrategyType() == "MANUAL_CPV"){
   
   var campaignCpa = campaign.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getCost() / campaign.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getConversions();

   	if(config.LOG === true){
     Logger.log("Checking " + campaign.getName());
     Logger.log("-----");
    }
   
   // Within the campaign, we will check for devices.
   var deviceIterator = campaign
    .targeting()
    .platforms()
    .get();

   while(deviceIterator.hasNext()){
    var device = deviceIterator.next();
    
    var deviceConversions = device.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getConversions();
    var deviceCost = device.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getCost();
    var deviceClicks = device.getStatsFor(config.DATE_RANGE).getClicks();
    
     if(config.LOG === true){
      Logger.log("Device: " + device.getName());
      Logger.log("Conversions: " + deviceConversions);
      Logger.log("Cost: " + deviceCost);
      Logger.log("Clicks: " + deviceClicks);
     }
    
    // Only change devices that have the required conversions, cost or clicks
    if(config.MINIMUM_CONVERIONS != "" || config.MINIMUM_COST != "" || config.MINIMUM_CLICKS != ""){
     
     if(deviceConversions < config.MINIMUM_CONVERIONS && deviceCost < config.MINIMUM_COST && deviceClicks < config.MINIMUM_CLICKS) continue;
     
    } // check minimums    
    
    var deviceCpa = deviceCost / deviceConversions;
    var newDeviceBid = campaignCpa / deviceCpa;

    // If there is an audience CPA, we will place a bidadjustment.
    if(isNaN(newDeviceBid) === false && isFinite(deviceCpa) === true && device.getBidModifier() !== newDeviceBid) {
     if(newDeviceBid < config.MIN_BID) { newDeviceBid = config.MIN_BID; }
     if(newDeviceBid > config.MAX_BID) { newDeviceBid = config.MAX_BID; }

     device.setBidModifier(newDeviceBid); 

     if(config.LOG === true){
      Logger.log("Bidadjustment " + device.getName() + " changed to " + device.getBidModifier());
     }
    }    

    // Negative bidadjustment when conversions = 0.
    if(deviceConversions == 0 && deviceCost > config.MINIMUM_COST && isNaN(newDeviceBid) == false){
     device.setBidModifier(config.MIN_BID);

     if(config.LOG === true){
      Logger.log("Bidadjustment " + device.getName() + " changed to " + device.getBidModifier());
     }
    }
    
    if(config.LOG === true){
     Logger.log(" ");
    }

   } // deviceIterator  
   
   if(config.LOG === true){
    Logger.log(" ");
   }
      
  } // manual bidding
  
 } // campaignIterator
 
} // function bidAdjustments()
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Head of PPC @ Increase
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Kennis delen

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop