Responsive Search Ads maken

Voeg Responsive Search Ads toe aan al je advertentiegroepen. Aan de hand van bestaande headlines en descriptions.

Start nu!
Responsive Search Ads maken
Responsive Get started!

Responsive Search Ads zijn relatief nieuw. Hoewel we bezig zijn voor onze klanten, hebben we ze nog niet overal toegevoegd en getest. Om dat proces te versnellen, heb ik een script geschreven om dit allemaal een stuk makkelijker te maken.

Advertentietekst

Dit script doorloopt alle advertentiegroepen van Searcy-campagnes in je account en voegt daar een Responsive Search Ad aan toe. Ter input van de nieuwe advertentie worden bestaande Expanded Text Ads gebruikt. Hier worden alle headlines en descriptions uitgehaald om toe te voegen aan de Responsive Text Ad. Daarmee zijn de nieuwe advertenties direct relevant in alle advertentiegroepen.

Je kan in het script back-up headlines en descriptions zetten. Deze worden pas opgenomen in de nieuwe advertentie als er nog geen 15 headlines of 4 descriptions gebruikt zijn. Gebruik hier dan ook algemene teksten, zodat ze relevant zijn voor alle advertentiegroepen.

Labels

Je kan labels gebruiken om advertentiegroepen te selecteren. Wanneer je niet overal Responsive Tekstadvertenties toe wilt voegen, is dit een goede optie.
Daarnaast kan je ook de nieuwe advertenties een label geven. Zo kan je deze later gemakkelijk terugvinden in je account.

Instellingen

Voor gebruik van het script kan je de volgende instellingen aanpassen.

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • HEADLINE_1/2/3: Voeg hier algemene kopteksten toe als backup. Maximaal 30 tekens.
 • NUM_HEADLINES: Geef aan hoeveel backup headlines je hebt aangemaakt.
 • DESCRIPTION_1/2: Voeg hier algemene beschrijvingen toe als backup. Maximaal 90 tekens.
 • ADGROUP_LABEL: Optioneel, voeg labels toe aan de advertentiegroepen waar je een nieuwe Responsive Text Ad aan toe wilt voegen.
 • RSA_LABEL: Optioneel, voeg een label toe aan de nieuwe advertenties.
The script
// Copyright 2020. Increase BV. All Rights Reserved.
//
// Created By: Tibbe van Asten
// for Increase B.V.
//
// Created: 01-03-2019
// Last update: 20-05-2020
//
// ABOUT THE SCRIPT
// With this script you can automatically add Responsive Search Ads
// to all of your adgroups. The script selects all adgroups without an RSA, 
// collects headlines and descriptions from active text ads in that adgroup, 
// finds the Final-URL with the highest conversionrate in the adgroup and 
// puts all of that together in an RSA. 
// You can also add backup headlines and descriptions.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
 LOG : true,
 
 // Back-up adcopy. When space left, these headlines and descriptions are added to the RSA
 // You can add as many backup headlines as you want, but make sure the set NUM_HEADLINES
 // correct to the number of headlines you've created and name the headlines consecutive
 HEADLINE_1 : "",
 HEADLINE_2 : "",
 HEADLINE_3 : "",
 NUM_HEADLINES : 3,
 
 DESCRIPTION_1 : "",
 DESCRIPTION_2 : "",
 
 // Select only adgroups with this label. Leave empty when you don't want to use this.
 ADGROUP_LABEL : "",
 
 // Add a label to the new Responsive Search Ads. Leave empty when you don't want to use this.
 RSA_LABEL : ""
 
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {
 
 checkLabel();
 
 var result = testCopy();
 var list = [];
 
 if(config.ADGROUP_LABEL !== ""){
  var adGroupIterator = AdsApp
   .adGroups()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
   .withCondition("AdvertisingChannelType = SEARCH")	
   .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['"+config.ADGROUP_LABEL+"']")	  
   .get();
 } else{
  var adGroupIterator = AdsApp
   .adGroups()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
   .withCondition("AdvertisingChannelType = SEARCH")	  
   .get();
 }  
 
 while(adGroupIterator.hasNext()){
  var adGroup = adGroupIterator.next();
  
  if(!adGroup.ads().withCondition("Type IN [RESPONSIVE_SEARCH_AD]").get().hasNext() && adGroup.getCampaign().isBaseCampaign() === true){
   
   	var url = getUrl(adGroup);   
   	if(!url){ continue; }
   
   	var adOperation = adGroup.newAd().responsiveSearchAdBuilder().withFinalUrl(url);

    adOperation = getAdcopy(adGroup, adOperation).build();   
   	list.push(adOperation);
   
  } // Filter adgroups with responsive search ads
  
 } // adGroupIterator  
 
 	if(list.length > 0){
 	 Logger.log("Added Responsive Search Ads to"); 
 	}
 
 // Log all added adGroups
 for (var i = 0; i < list.length; i++) {
  var adOperation = list[i];
  
  	if(adOperation.isSuccessful() === true){
  	 var ad = adOperation.getResult(); 
   
   	 if(config.RSA_LABEL !== ""){
   	  ad.applyLabel(config.RSA_LABEL);
     }
   
   	Logger.log(ad.getAdGroup().getCampaign().getName() + ", " + ad.getAdGroup().getName());
  } else {
   Logger.log("ERROR: " + adOperation.getErrors());
  }
   
 }
 
 Logger.log("Thanks for using this custom script by Tibbe van Asten. Winning!");
 
} // function main()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function testCopy(){
  
  for (var i = 1;i < (config.NUM_HEADLINES + 1); i++) { 
    if(eval('config.HEADLINE_' + i).length > 30 || eval('config.HEADLINE_' + i) === ""){
     	throw Error("Check Headline " + i);
    }
  }
 
  if(config.DESCRIPTION_1.length > 90 || config.DESCRIPTION_1 === ""){
   throw Error("Check Description 1");
  }
 
  if(config.DESCRIPTION_2.length > 90 || config.DESCRIPTION_2 === ""){
   throw Error("Check Description 2");
  }
 
} // testCopy

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function getUrl(adGroup){
 
 if(adGroup.getStatsFor("LAST_30_DAYS").getConversions() > 0){
  
  var adIterator = adGroup
   .ads()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .orderBy("ConversionRate DESC")
   .forDateRange("LAST_30_DAYS")
   .withLimit(1)
   .get();

  while(adIterator.hasNext()){
   var ad = adIterator.next();
   var url = ad.urls().getFinalUrl();
  }
  
 } else{
 
  var adIterator = adGroup
   .ads()
   .withCondition("Status = ENABLED")
   .withLimit(1)
   .get();

  while(adIterator.hasNext()){
   var ad = adIterator.next();
   var url = ad.urls().getFinalUrl();
  }
  
 }
 
  if(config.LOG === true && url !== null){
   Logger.log(adGroup.getName());
   Logger.log("Url: " + url);
  }
 
 return url;
 
} // getUrl()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkLabel(){
 
 if(config.RSA_LABEL !== "" && !AdsApp.labels().withCondition("Name = '"+config.RSA_LABEL+"'").get().hasNext()) {
  AdsApp.createLabel(config.RSA_LABEL);

  	if(config.LOG === true){
  	 Logger.log("Label " + config.RSA_LABEL + " created");
    }
 }
 
} // function checkLabel()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function getAdcopy(adGroup, adOperation){
 
 var headlines = [];
 var descriptions = [];
 var path1 = "";
 var path2 = "";
 
 var adIterator = adGroup
  .ads()
  .withCondition("Status = ENABLED")
  .withCondition("Type = EXPANDED_TEXT_AD")
  .get();
 
 while(adIterator.hasNext()){
  var ad = adIterator.next();  
  
  // Add headlines if unique
  if(ad.getHeadlinePart1().indexOf("{=") < 0 && headlines.indexOf(ad.getHeadlinePart1()) < 0 && headlines.length < 15){
   headlines.push(ad.getHeadlinePart1());
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added a headline 1");
    }
  }
  
  if(ad.getHeadlinePart2().indexOf("{=") < 0 && headlines.indexOf(ad.getHeadlinePart2()) < 0 && headlines.length < 15){
   headlines.push(ad.getHeadlinePart2());
   
   	if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added a headline 2");
    }
  }
  
  if(ad.getHeadlinePart3() != null && ad.getHeadlinePart3().indexOf("{=") < 0 && headlines.indexOf(ad.getHeadlinePart3()) < 0 && headlines.length < 15){
   headlines.push(ad.getHeadlinePart3());
   
     if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added a headline 3");
    }
  }
  
  // Add descriptions if unique
  if(ad.getDescription1().indexOf("{=") < 0 && descriptions.indexOf(ad.getDescription1()) < 0 && descriptions.length < 4){
   descriptions.push(ad.getDescription1());
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added a description 1");
    }
  }
  
  if(ad.getDescription2() !== null && ad.getDescription2().indexOf("{=") < 0 && descriptions.indexOf(ad.getDescription2()) < 0 && descriptions.length < 4){
   descriptions.push(ad.getDescription2());
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added a description 2");    
    }
  }  

  // Add paths
  if(ad.getPath1() != "" && path1 == ""){
   path1 = ad.getPath1() || "";
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added path 1");    
    }
  }

  // Add paths
  if(ad.getPath2() != "" && path2 == ""){
   path2 = ad.getPath2() || "";
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Added path 2");    
    }
  }
  
 } // adIterator
 
 
 // If the number of headlines from existing ads is less then 15, we add the backup headlines
 for (var i = 1;headlines.length < 15 && i < (config.NUM_HEADLINES + 1); i++) { 
  if(headlines.indexOf(eval('config.HEADLINE_' + i)) < 0){
 	headlines.push(eval('config.HEADLINE_' + i));
  }
 }
 
  // Now we add all headlines to the adOperation
  for (var i = 0; i < headlines.length; i++) { 
   adOperation.addHeadline(headlines[i]);
  }
 
 // If the number of descriptions from existing ads is less then 4, we add the backup descriptions
 for (var i = 1;descriptions.length < 4 && i < 3; i++) { 
  if(descriptions.indexOf(eval('config.DESCRIPTION_' + i)) < 0){
 	descriptions.push(eval('config.DESCRIPTION_' + i));
  }
 }
 
  // Now we add all descriptions to the adOperation
  for (var i = 0; i < descriptions.length; i++) { 
   adOperation.addDescription(descriptions[i]);
  }

  // Now we add the paths to the adOperation
  if(path1 != ""){
   adOperation.withPath1(path1);
  }

  if(path2 != ""){
   adOperation.withPath2(path2)
  }
 
  if(config.LOG === true){
   Logger.log(headlines);
   Logger.log(descriptions);
   Logger.log(" "); 
  }
 
 return adOperation;  
 
} // getAdcopy
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop