Drie typen zoekwoorden

Met dit script zorg je ervoor dat zoekwoorden in alle verschillende match-types in een advertentiegroep worden toegevoegd.

Start nu!
Drie typen zoekwoorden toevoegen
Drie typen Get started!

Heb jij advertentiegroepen met exact-match, BMM en phrase-match in één advertentiegroep staan? Dit script van Aleksandar Vucenovic kan goed van pas komen bij grote(re) account, welke zoektypen combineren binnen advertentiegroepen. Het script loopt alle advertentiegroepen na en controleert of zoekwoorden in verschillende zoektypen zijn toegevoegd. Zo niet, dan voegt dit script de zoekwoorden alsnog toe. Zo weet je zeker dat alle zoekwoorden in drie verschillende zoektypen in jouw advertentiegroepen staan.

Google Ads zoektypen

Binnen Google Ads kan je kiezen voor vier verschillende zoektypen:

 • Exact zoekwoorden
 • Woordgroep
 • Modifier voor breed zoeken
 • Breed zoeken

Aan de hand van de door jou gekozen zoektypen in je account, bepaald Google welke zoektermen van gebruikers 'matchen' met jouw zoekwoorden. De matching van Google is in de afgelopen jaar steeds minder strict geworden, maar op basis van bovenstaand lijstje kan je zeggen 'exact-match' voor de meest strakke matching zorgt en broad-match voor een losse match van zoektermen met jouw zoekwoorden. Google geeft hier zelf ook uitleg over.

Broad match wordt niet veel gebruikt in accounts, omdat de zoektermen die Google daar aan koppelt vaak niet relevant zijn. Daarom houdt dit script alleen rekening met de andere drie zoektypen; exact-match, BMM en phrase-match.

Instellingen

 • ACCOUNTS_TO_PROCESS: Voeg een label toe aan elk account dat je wilt doorlopen met dit script.
 • TRIPLE_MATCH_LABEL: Dit label wordt toegevoegd aan elk zoekwoorden dat het script gecontroleerd heeft.
 • TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL: Alle advertentiegroepen die gecontroleerd moeten worden, krijgen tijdelijk dit label.
 • TRIPLE_MATCH_CAMPAIGN_OMIT_LABEL: Met dit label sluit je campagnes uit voor dit script.
The script
/**
* Title: Triple Match MCC
* Descritpion: Adds the missing match types of each keyword in every ad group
* Author: Wolf+Bär Agency, Aleksandar Vucenovic
* Website: https://wolfundbaer.ch
* License: GNU GPLv3
* Version: 0.4
* URL: https://gist.github.com/alewolf/ae90ea9c658df09b08d129f58575213c
* URL: 
*/

/********* START Description ************************************************
* 
* This scripts adds all missing keyword match types to each ad group. 
* Eg. If only an exact match keyword has been added to the ad group,
* the script will add the corresponding modified broad match and phrase match
* keywords to the ad group.
* 
* Mark each account that you want to be processed with the
* ACCOUNTS_TO_PROCESS label from the settings below.
*
* In case one account is very, very large and the script stops because of
* one of the script limitations (eg time limit), this script will continue 
* where it left off in the next run. 
*
********** END Description **************************************************/

/********* START Settings **************************************************/


var ACCOUNTS_TO_PROCESS = 'do_triple_match_fix';
// Add this label to every account you want to be processed

var TRIPLE_MATCH_LABEL = 'triple_match_done';
// This label will be added to each keyword that has been processed
// in order to omit them in later runs.

var TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL = 'do_adgroup_triple_match_fix';
// All ad groups that need to be processed will be temporarily marked with this label

var TRIPLE_MATCH_CAMPAIGN_OMIT_LABEL = 'omit_campaign_triple_match_fix';
// Tag the campaigns, that you want to omit, with this label.

var keywordOperations = [];

/********* END Settings **************************************************/


// Run the main function
// Get all accounts tagged to be processed
function main() {
 getAccountsByLabel();
}


// Get all tagged accounts and process them in parallel
function getAccountsByLabel() {

 var accountSelector = MccApp.accounts()
   .withCondition("LabelNames CONTAINS '" + ACCOUNTS_TO_PROCESS + "'");
 
  accountSelector.executeInParallel('processAccount', 'allFinished');
}


// Process each account
function processAccount() {
 
 // Select the account to process
 var account = AdWordsApp.currentAccount();
 Logger.log('account name = ' + account.getName());
 
 // Check if the previous run has not been aborted.
 // If not, execute in full,
 // otherwise, omit the initialization. 
 Logger.log('checking if TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL exists');
 if( checkLabel(TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL) == false ){
  
  // We know now that the label doesn't exist yet,
  // so create it.
  Logger.log('creating TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL');
  createLabel(TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL);
    
  // Check if the keyword label already exists in the account. 
  // If not create it. 
  Logger.log('checking if TRIPLE_MATCH_LABEL exists');
  if( checkLabel(TRIPLE_MATCH_LABEL) == false ){
   Logger.log('creating TRIPLE_MATCH_LABEL');
   createLabel(TRIPLE_MATCH_LABEL);
  }
  
  // Mark all ad groups that need to be processed.
  Logger.log('markAllAdGroupsForProcessing');
  markAllAdGroupsForProcessing();
 } // end if
 

 // Process all tagged ad grouops.
 Logger.log('goThroughEachAdGroup');
 goThroughEachAdGroup();
 
 // Add labels to new keywords
 Logger.log('addLabelsToNewKeywords');
 addLabelsToNewKeywords();
 
 // Finish up, by removing the temporary labels from the ad groups
 removeTheLabel(TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL);
}


// Run closing report
function allFinished(){
 Logger.log('finished processing all accounts');
}


// This function tags all ad groups that need to be processed.
// It is slow in the first run, but allows a much faster execution of the entire script
// in each subsequent run.
function markAllAdGroupsForProcessing(){
 
 // A list of all campaigns to omit
 var campaignsToOmit = [];
 
 // Get all campaigns that will be omitted
 Logger.log('Get all campaigns that will be omitted');
 if( checkLabel(TRIPLE_MATCH_CAMPAIGN_OMIT_LABEL) == true ){
  var campaignIterator = AdWordsApp
  .campaigns()
  .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY [ '" + TRIPLE_MATCH_CAMPAIGN_OMIT_LABEL + "' ]")
  .get();
 
  // Push all campaign IDs, that will be omitted, into an array
  Logger.log('logging campaigns to omit');
  while( campaignIterator.hasNext() ){
   var campaignIdToOmit = campaignIterator.next().getId();
   campaignsToOmit.push(campaignIdToOmit); 
   Logger.log('campaignID to omit: ' + campaignIdToOmit );
  }
 }
 
 Logger.log("CampaignId NOT_IN [" + campaignsToOmit.join(",") + "]");
 // Select all keywords that have not been processed yet
 
 if(campaignsToOmit.length == 0){
  Logger.log('campaignsToOmit = 0');
  var keywordIterator = AdWordsApp
  .keywords()
  .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
  .withCondition("AdvertisingChannelType = SEARCH")
  .withCondition("AdGroupStatus = ENABLED")
  .withCondition("Status = ENABLED")
  .withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE [ '" + TRIPLE_MATCH_LABEL + "' ]")
  .withLimit(40000)
  .forDateRange("ALL_TIME")
  .get();
 } else {
  Logger.log('campaignsToOmit > 1');
  var keywordIterator = AdWordsApp
  .keywords()
  .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
  .withCondition("CampaignId NOT_IN [" + campaignsToOmit.join(",") + "]")
  .withCondition("AdvertisingChannelType = SEARCH")
  .withCondition("AdGroupStatus = ENABLED")
  .withCondition("Status = ENABLED")
  .withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE [ '" + TRIPLE_MATCH_LABEL + "' ]")
  .withLimit(40000)
  .forDateRange("ALL_TIME")
  .get();
 }
 
 Logger.log('marking ad groups for processing');
 var adGroupsToProcess = [];
 
 // Loop through all keywords 
 while( keywordIterator.hasNext() ){
 
  // Get the keyword
  var keyword = keywordIterator.next();
  
  // Get the keyword's adGroup ID
  var adGroupID = keyword.getAdGroup().getId();
  
  //Logger.log('account name: ' + AdWordsApp.currentAccount().getName() + ' | campaign name: ' + keyword.getCampaign().getName() );
  
  // Look if the adGroup already is marked,
  // if not, mark it and add it to the process list.
  if (adGroupsToProcess.indexOf(adGroupID) == -1){
   keyword.getAdGroup().applyLabel(TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL);
   adGroupsToProcess.push(adGroupID);
  }
 }
}


// Process all marked adGroups
function goThroughEachAdGroup(){
 
 // Logger.log('getting ad group iterator');
 
 // Select all ad groups that are labeled for processing
 var adGroupIterator = AdWordsApp
 .adGroups()
 .withCondition("Status = ENABLED")
 .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
 .withCondition("AdvertisingChannelType = SEARCH")
 .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['" + TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL + "']")
 .get();
  
 // Loop through all adGroups
 while (adGroupIterator.hasNext()) {
  
  // Logger.log('');
  // Logger.log('going through each ad group');
  
  // Get the adGroup
  var adGroup = adGroupIterator.next();
  
  // Process the adGroup's keywords
  processKeywordsFromAdGroup(adGroup);
  
  // After finishing processing the adGroup remove the label
  adGroup.removeLabel(TRIPLE_MATCH_ADGROUP_PROCESS_LABEL);
 } // end while
}


// Process each keyword from the adGroup
function processKeywordsFromAdGroup(adGroup){
 
 // Logger.log('processing keywords');
 
 // Create keyword arrays for each match type
 var broad_match_list = [];
 var phrase_match_list = [];
 var exact_match_list = [];
 
 // Logger.log('getting keyword iterator');
 
 // Get all keywords of that specific adGroup
 var keywordIterator = adGroup.keywords()
 .withCondition("Status = ENABLED")
 .withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE [ " + TRIPLE_MATCH_LABEL + " ]")
 .get();
  
 
 // Logger.log('go through each keyword');
 // Iterate through the keyword list
 while (keywordIterator.hasNext()) {
  
  // Get the next keyword
  var keyword = keywordIterator.next();
  
  // Get the match type of the keyword
  var keywordMatchType = keyword.getMatchType();
  
  // Get a version of the keyword withough +, [] and ""
  var cleanKeywordText = cleanText(keyword.getText());
  
  //Logger.log('keyword text: ' + keyword.getText());
  //Logger.log('keyword match type: ' + keywordMatchType);
  
  // Push each keyword into its corresponding match type array
  if( keywordMatchType == 'BROAD' ){
   
   // it could be faster to add all duplicates into the list first and then remove them in one filter action after the while loop: https://stackoverflow.com/a/44565918/4688612
   if(broad_match_list.indexOf(cleanKeywordText) == -1 ){
    broad_match_list.push(cleanKeywordText);
   }
  
  } else if ( keywordMatchType == 'PHRASE' ){
   if(phrase_match_list.indexOf(cleanKeywordText) == -1 ){
    phrase_match_list.push(cleanKeywordText);
   }
   
  } else {
   if(exact_match_list.indexOf(cleanKeywordText) == -1 ){
    exact_match_list.push(cleanKeywordText);
   }
  }
  
  //Logger.log('keyword text: ' + keyword.getText());
  //Logger.log('campaign: ' + keyword.getCampaign().getName() + ' | ad group: ' + keyword.getAdGroup().getName() + ' | match type: ' + keyword.getMatchType() + ' | text: ' + keyword.getText());
  
  // Mark the keyword as processed
  keyword.applyLabel(TRIPLE_MATCH_LABEL);
  
 } // end while
 
 // Logger.log('');
 // Logger.log('print broad_match_list');
 // showList(broad_match_list);
 
 // Logger.log('');
 // Logger.log('print phrase_match_list');
 // showList(phrase_match_list);
 
 // Logger.log('');
 // Logger.log('print exact_match_list');
 // showList(exact_match_list);
 
 // Go through each list, find out if the same keyword is also one of the other match types, 
 // if not, create the keyword, if yes, delete it from the list. Then delete the keyword from the current list.
 var updatedLists;
 
 updatedLists = tripleMatchMagic(adGroup, broad_match_list, phrase_match_list, 'PHRASE', exact_match_list, 'EXACT');
 broad_match_list = updatedLists[0];
 phrase_match_list = updatedLists[1];
 exact_match_list = updatedLists[2];
 
 updatedLists = tripleMatchMagic(adGroup, phrase_match_list, exact_match_list, 'EXACT', broad_match_list, 'BROAD');
 phrase_match_list = updatedLists[0];
 exact_match_list = updatedLists[1];
 broad_match_list = updatedLists[2];
 
 updatedLists = tripleMatchMagic(adGroup, exact_match_list, broad_match_list, 'BROAD', phrase_match_list, 'PHRASE');
 
}


// Add labels to new keywords
// This is sperated into an operations list for performance reasons
function addLabelsToNewKeywords(){
 
 // Logger.log('keywordOperations.length: ' + keywordOperations.length);
 
 // Loop through all keywordOperations and add a label
 for (var i = keywordOperations.length - 1; i > -1; i-- ) {
  var newKeyword = keywordOperations[i].getResult();
  newKeyword.applyLabel(TRIPLE_MATCH_LABEL);
 }
}


// This is the magic function that finds all missing keyword match types efficiently
// and creates new ones if necessary
function tripleMatchMagic(adGroup, a, b, bb, c, cc){
 
 //Logger.log('text in: ' + a[0]);
 
 for( i = a.length - 1; i > -1; i--){
  var indexOnBlist = b.indexOf(a[0]);
  if( indexOnBlist > -1 ){
   b.splice(indexOnBlist, 1);
  } else {
   createNewKeyword(adGroup, a[0], bb);
  }
  
  var indexOnClist = c.indexOf(a[0]);
  if( indexOnClist > -1 ){
   c.splice(indexOnClist, 1);
  } else {
   createNewKeyword(adGroup, a[0], cc);
  }
   
  // Since this keyword now has been processed in all lists
  // we can delete it from this one too.
  a.splice(0,1);
 } // end of index list loop
 
 var updatedLists = [a, b, c];
 return updatedLists;
}


// Create the new keyword
function createNewKeyword(adGroup, keywordText, matchType){
 
 
  // Logger.log('keywordText before modification: ' + keywordText);
 
  // Merge the keywordText with the match type operators
  keywordText = combineKeywordTextAndMatchType(keywordText, matchType);
 
  // Logger.log('keywordText to be created: ' + keywordText);
 
 //Only create the keyword if it is less than, or equal to, 80 charachters
 if( keywordText.length <= 80 ){
  // Build the new keyword
  var keywordOperation = adGroup.newKeywordBuilder()
  .withText(keywordText)
  .build();
 
  // Push the keyword operation into an array
  // We will use it to a add labels to all of them
  keywordOperations.push(keywordOperation);
 } // end if
}


// Change the broad match keyword into a modified broad match keyword
function combineKeywordTextAndMatchType(keywordText, matchType){
 
 if( matchType == 'BROAD'){
  
  // add a plus at the beginning of the keyword
  keywordText = "+" + keywordText;
  
  // change all spaces into space_pluses
  keywordText = keywordText.replace(/ /g, " +");
 } else if (matchType == 'PHRASE'){
  // Add the quotes for phrase match
  keywordText = "\"" + keywordText + "\"";
 } else {
  // Add the square brackets for exact match
  keywordText = "[" + keywordText + "]";
 } // end if
 
 return keywordText;
}


// Print the list
// This is a debugging function
function showList(listArray){
 for ( i = listArray.length - 1; i > -1; i-- ){
  Logger.log(listArray[i]);
 }
}


// Remove all match type operators from the keyword
function cleanText(keywordText){
 
 //Logger.log("TextToFix = " + keywordText);
 
 var cleanKeywordText;
 
 // replace all pluses with spaces
 cleanKeywordText = keywordText.replace(/\+/g, " "); 
 
 // replace all left square brackets with nothing
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/\[/g, "");
 
 // replace all right square brackets with nothing
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/\]/g, "");
 
 // replace all quotes with nothing
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/\"/g, "");
 
 // replace all multiple spaces with a single space
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/\s\s+/g, ' ');; 
 
 // remove all spaces in front of the keyword
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/^ /g, ""); 
 
 // remove all spaces at the end of the keyword
 cleanKeywordText = cleanKeywordText.replace(/ $/g, ""); 
 
 // Logger.log("cleaned text: " + cleanKeywordText);
 return cleanKeywordText;
}


// Check if the label exists in the account.
// If not, create it
function checkLabel(label_to_check) {
 // Logger.log("check if label exists");
 
 // Get a list of all labels with the set label name
 var labelIterator = AdWordsApp.labels()
   .withCondition('Name = ' + label_to_check)
   .get();
 
 // Logger.log( "labelIterator.int = " + labelIterator.totalNumEntities());
 
 // Check if the label name is in the list
 if ( labelIterator.totalNumEntities() == 0 ) {
  return false;
 } else {
  return true;
 }
}


// Create the label
function createLabel(label_to_create){
 // Logger.log("creating label: " + label_to_create);
 AdWordsApp.createLabel(label_to_create);
 // Logger.log("label created");
}


// Remove a label
function removeTheLabel(labelToRemove){
 
 var labelIterator = AdWordsApp.labels()
 .withCondition("Name CONTAINS '" + labelToRemove + "'")
 .get();

 while (labelIterator.hasNext()) {
  var label = labelIterator.next();
  // Logger.log('');
  // Logger.log('removing label: ' + label.getName());
  label.remove();
 }
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop