Exact uitsluiten in BMM

Sluit exacte zoekwoorden uit in (modified) broad match campagnes. Netjes via negatieve zoekwoorden lijsten.

Start nu!
Exact uitsluiten in BMM
Exact uitsluiten Get started!

Zoals Nils al aangaf in zijn Keyword Match Type Validator script is het splitsen van match types in aparte campagnes een veel gekozen structuur. Vaak is er een campagne met alleen Exact match zoekwoorden en een tegenhanger met (modified) Broad match zoekwoorden (voor het afvangen van zoekvolume en het genereren van nieuwe zoekwoord ideeën).

Difficulty


Tags

Bekijk het script van Nils om te checken of je setup nog klopt!

Dit script sluit automatisch de exacte zoekwoorden uit in de BMM campagnes door gebruik te maken van negative zoekwoorden lijsten. Naast je BMM campagnes kun je optioneel ook de lijsten toepassen op DSA campagnes (om dubbele matching te voorkomen). Het script is zo veelzijdig mogelijk opgezet (laat je niet ontmoedigen door de instellingen/config), maar tips te verbetering zijn altijd welkom!

Hoe werkt het script?

De eerste stap is het ophalen van alle exacte zoekwoorden. Daarna worden deze aan een lijst toegevoegd in de Gedeelde Bibliotheek. Heeft jouw account meer dan 5.000 exacte zoekwoorden? Dan worden er meerdere lijsten aangemaakt (door het toevoegen "1', "2", etc achter de naam). Je kan ervoor kiezen om de lijsten bij elke run te wissen zodat je altijd een verse import hebt. Of je kan de lijst laten voor wat het is zodat alleen nieuwe zoekwoorden worden toegevoegd. De laatste stap is het toevoegen van de lijst(en) aan de BMM (en eventueel DSA) campagnes.

Instellingen

 • ACTIVE_CAMPAIGNS_ONLY: Wil je alleen exacte zoekwoorden uit actieve campagnes gebruiken? Yes/No
 • ACTIVE_ADGROUPS_ONLY: Wil je alleen exacte zoekwoorden uit actieve ad groups gebruiken? Yes/No
 • ACTIVE_KEYWORDS_ONLY: Wil je alleen actieve exacte zoekwoorden gebruiken? Yes/No
 • EXACT_IDENTIFIER: Hoe kunnen we de campagnes met exacte zoekwoorden herkennen? Bijv. "exact". Laat leeg als je de exacte zoekwoorden van alle campagnes wil gebruiken
 • BMM_IDENTIFIER: How can we identify the BMM campaigns? Bijv. "bmm"
 • INCLUDE_DSA: Wil je de lijsten ook toepassen op DSA campagnes? Yes/No
 • DSA_IDENTIFIER: Hoe kunnen we de DSA campagnes herkennen? Bijv. "dsa"
 • NKL_NAME: Welke naam wil de de lijst(en) met exacte zoekwoorden geven?
 • EMPTY_EVERY_RUN: Wil je de lijst wissen en opnieuw vullen bij elke run? Yes/No. Kies je 'Yes', zorg dan dat er geen andere lijsten beginnen met de NKL_NAME variabele.
 • KEYWORDS_PER_LIST: Wat is het maximum aantal zoekwoorden per lijst? Check de huidige limieten op https://bit.ly/2MJhd1z

Frequentie: Laat dit script zo vaak draaien als je nodig acht, afhankelijk van hoe dynamisch jouw setup is.

The script
// Exclude Exact in BMM
//
// ABOUT THE SCRIPT
// Export all selected Exact match keywords to a NKL (Negative Keyword List)
// and apply this list(s) to your BMM campaigns
//
// Created By: Martijn Kraan
// Brightstep.nl
// 
// Created: 09-09-2019
// Last update: 09-09-2019
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {

  // This is the part where you configure the script

  // --- About the EXACT keywords: ---
  // Do you want to use keywords from active campaigns only?
  ACTIVE_CAMPAIGNS_ONLY: 'Yes',
  // Do you want to use keywords from active ad groups only?
  ACTIVE_ADGROUPS_ONLY: 'Yes',
  // Do you want to use active keywords only?
  ACTIVE_KEYWORDS_ONLY: 'Yes',
  // How can we identify the Exact campaigns?
  // Leave empty to get the exact keywords from all campaigns
  EXACT_IDENTIFIER: 'exact',

  // --- About the BMM campaigns: ---
  // How can we identify the BMM campaigns? 
  BMM_IDENTIFIER: 'bmm',

  // --- About DSA campaigns: ---
  // Do you want to apply the exact match negatives in your DSA campaigns?
  INCLUDE_DSA: 'Yes',
  // How can we identify your DSA campaigns?
  DSA_IDENTIFIER: 'dsa',

  // --- About the NKL's (Negative Keyword Lists): ---
  // What name should the NKL carry?
  // If multiple lists are needed, the script will automatically create multiple lists by appending "1", " 2", etc
  NKL_NAME: 'Exact',
  // Do you want to empty & refill the NKL every time the script runs?
  // If 'Yes', make sure no other lists start with NKL_NAME variable.
  // If 'No', the script will only add NEW negative keywords
  EMPTY_EVERY_RUN: 'Yes',
  // What is the maximum number of negative keywords per list?
  // Check the limits at https://bit.ly/2MJhd1z
  KEYWORDS_PER_LIST: 5000

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {

  // Get the Exact match Keywords
  var exactKeywords = getExactKeywords();
  var numberOfLists = exactKeywords.length;

  // Check if we have to create any NKL's
  generateNKL(numberOfLists);

  // Check if we need to empty the NKL's before (re)populating them
  if (config.EMPTY_EVERY_RUN === 'Yes') {
    removeSNK();
  }

  // Let's add some Exact keywords to the NKL(s)
  addKeywordsToNKL(exactKeywords);

  // Add the NKL's to the BMM (and DSA) campaigns
  applyToCampaigns();
}

function getExactKeywords() {

  var listOfKeywordsTemp = [];
  var listOfKeywords = [];
  var map = {};

  // Build the AWQL query based on the config input
  var query =
    ' SELECT Criteria ' +
    ' FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT ' +
    ' WHERE KeywordMatchType = "EXACT" ';
  if (config.ACTIVE_CAMPAIGNS_ONLY === 'Yes') {query += ' AND CampaignStatus = "ENABLED" '};
  if (config.ACTIVE_ADGROUPS_ONLY === 'Yes') {query += ' AND AdGroupStatus = "ENABLED" '};
  if (config.ACTIVE_KEYWORDS_ONLY === 'Yes') {query += ' AND Status = "ENABLED" '};
  if (config.EXACT_IDENTIFIER !== '') {query += ' AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE "' + config.EXACT_IDENTIFIER + '" '};

  var rows = AdsApp.report(query).rows()

  // Check all keywords (rows) and add them to a list
  while (rows.hasNext()) {
    var row = rows.next();
    var keywordText = row['Criteria'];
    // This part is for deduplication
    if (map[keywordText]) {
      // If keyword is already in list
      continue;
    } else {
      // If not, add a new keyword to the map.
      map[keywordText] = keywordText;
      listOfKeywordsTemp.push('[' + keywordText + ']');
    }
  }

  // Calculate if the list contains more than the maximum number of keywords per list.
  // If yes, split the list into multiple lists
  var chunks = Math.ceil(listOfKeywordsTemp.length / config.KEYWORDS_PER_LIST);
  for (var y = 0; y < chunks; y++) {
    listOfKeywords[y] = listOfKeywordsTemp.splice(0, config.KEYWORDS_PER_LIST);
  }

  // Return the list(s) of kewords
  return listOfKeywords;
}

function generateNKL(numListsNeeded) {

  // Count the existing NKL's. This wil be zero on the first run
  var numLists = AdsApp.negativeKeywordLists()
    .withCondition('Name STARTS_WITH "' + config.NKL_NAME + '"')
    .get()
    .totalNumEntities();

  // If we don't have enough NKL's...
  if (numLists < numListsNeeded) {
    // ... create an extra list
    createNKL(numLists, numListsNeeded);
    // If we have to much NKL's...
  } else if (numLists > numListsNeeded) {
    // ... log a message suggesting to remove the unused list manually
    Logger.log('A NKL has become obsolete. You can remove the empty list in the Shared Library (this is not possible via Google Ads Scripts)');
  }
}

function createNKL(numLists, numListsNeeded) {
  for (var y = numLists + 1; y < numListsNeeded + 1; y++) {
    var nklO = AdsApp.newNegativeKeywordListBuilder()
      .withName(config.NKL_NAME + ' ' + y)
      .build();
  }
}

function removeSNK() {

  // Get the NKL's
  var nklI = AdsApp.negativeKeywordLists()
    .withCondition('Name STARTS_WITH "' + config.NKL_NAME + '"')
    .get();

  // For each NKL...
  while (nklI.hasNext()) {
    var nkl = nklI.next();

    // ...get the negative Keywords...
    var snkI = nkl.negativeKeywords().get();

    // ... and remove the negative keywords
    while (snkI.hasNext()) {
      snkI.next().remove();
    }
  }
}

function addKeywordsToNKL(input) {

  // Get the NKL's
  var nklI = AdsApp.negativeKeywordLists()
    .withCondition('Name STARTS_WITH "' + config.NKL_NAME + '"')
    .get();

  // For each NKL...
  if (nklI.hasNext()) {
    for (var x = 0; x < input.length; x++) {
      var nkl = nklI.next();

      // ... add the keywords
      try {
        nkl.addNegativeKeywords(input[x]);
      } catch (err) {
        Logger.log('Error');
      }
    }
  }
}

function applyToCampaigns() {

  // Select the Search campaigns
  var query =
    ' SELECT CampaignName, CampaignId ' +
    ' FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT ' +
    ' WHERE AdvertisingChannelType = "SEARCH" ' +
    ' AND CampaignStatus = "ENABLED" ';

  var rows = AdsApp.report(query).rows()
  var campaignIDs = [];

  // Check if the campaign names match the BMM (or DSA) identifier
  while (rows.hasNext()) {
    var row = rows.next();
    var campaignName = row['CampaignName'];

    // If there's a match, than add the the campaign ID to a list
    if (campaignName.indexOf(config.BMM_IDENTIFIER) != -1) {
      campaignIDs.push(row['CampaignId']);
    }
    // Same for DSA
    if (config.INCLUDE_DSA === 'Yes') {
      if (campaignName.indexOf(config.DSA_IDENTIFIER) != -1) {
        campaignIDs.push(row['CampaignId']);
      }
    }
  }

  // apply all NKL's to the campaigns with the ID's in the list
  var nklI = AdsApp.negativeKeywordLists()
    .withCondition('Name STARTS_WITH "' + config.NKL_NAME + '"')
    .get();

  while (nklI.hasNext()) {
    var nkl = nklI.next();
    var campaignIterator = AdsApp.campaigns()
      .withIds(campaignIDs)
      .get();
    while (campaignIterator.hasNext()) {
      var campaign = campaignIterator.next();
      campaign.addNegativeKeywordList(nkl);
    }
  }
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop