Exacte zoekwoorden uitsluiten in DSA campagne

Sluit alle exacte zoekwoorden automatisch uit in DSA-campagnes. Zoekverkeer komt hiermee binnen in de meest relevante advertentiegroep.

Start nu!
Exacte zoekwoorden uitsluiten in DSA-campagnes
Exacte Get started!

Maak jij ook gebruik van DSA campagnes? Wellicht gebruik je DSA om meer zoekwoorden te vinden of om beter vindbaar te zijn. Wanneer je in je account losse DSA-campagnes hebt staan, is het aan te raden om alle zoektermen waar je al op adverteert hierin uit te sluiten. Dan concurreren je campagnes onderling niet en komen de zoektermen binnen in de advertentiegroep met de meest relevante advertenties.

Dit script helpt je hierbij en is eenvoudig in gebruik. Het voegt automatisch alle exact-match zoekwoorden toe als uitsluitingswoord in je DSA-campagne(s).

Let op: als je een 'gewone' campagne onderbreekt, zijn de zoekwoorden uit deze campagne nog wel uitsluitingswoorden in je DSA-campagne. Als je toch op deze zoekwoorden gevonden wilt worden, moet je de uitsluitingswoorden handmatig verwijderen.

Instellingen

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • EXACT_MATCH_CAMPAIGN_NAME: Geef (een gedeelte) van de campagnenamen waarvan je de exacte zoektermen wilt uitsluiten in de DSA-campagne.
 • DSA_CAMPAIGN_NAME: Geef (een gedeelte) van de campagnenaam van je DSA-campagne(s).
The script
// Copyright 2022 - until eternity
// Free to use or alter for everyone. A mention would be nice ;-)
//
// Created by: Tibbe van Asten
// for Adsscripts.com
//
// Created: 01-10-2019
// Last update: 14-12-2022
//
// ABOUT THE SCRIPT
// This script will help the accounts kept clean.
// Exact match keywords will be excluded in the DSA campaign.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {

 // Set LOG to true to check for errors. Once this script runs
 // smoothly, set to false to improve script performance.
 LOG : true,

 // Identify the campaigns with exact match keywords by campaignname.
 EXACT_MATCH_CAMPAIGN_NAME : "NB",

 // Identify the DSA campaign by campaignname.
 DSA_CAMPAIGN_NAME : "DSA"

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main(){

 var keywordsToBeExcluded = [];

 // We'll select all exact match keywords
 var keywordIterator = AdsApp
  .keywords()
  .withCondition("campaign.name REGEXP_MATCH '.*"+config.EXACT_MATCH_CAMPAIGN_NAME+".*'")
  .withCondition("campaign.status = ENABLED")
  .withCondition("ad_group_criterion.status = ENABLED")
  .withCondition("ad_group.status = ENABLED")
  .withCondition("ad_group_criterion.keyword.match_type IN (EXACT)")
  .get();

 while(keywordIterator.hasNext()){
  var keyword = keywordIterator.next();
  keywordsToBeExcluded.push(keyword.getText());
 } // keywordIterator

  if(config.LOG === true){
   Logger.log("Found " + keywordsToBeExcluded.length + " keywords to be excluded");
  }

 // Now we select the DSA campaign(s) and exclude every keyword
 var campaignIterator = AdsApp
  .campaigns()
  .withCondition("campaign.name REGEXP_MATCH '.*"+config.DSA_CAMPAIGN_NAME+".*'")
  .withCondition("campaign.status = ENABLED")
  .get();

 while(campaignIterator.hasNext()){
  var campaign = campaignIterator.next();

   if(config.LOG === true){
    Logger.log("DSA Campaign found: " + campaign.getName());
   }

  for(var i = 0;i < keywordsToBeExcluded.length;i++){
   campaign.createNegativeKeyword("["+keywordsToBeExcluded[i].toLowerCase()+"]");

    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Excluded ["+keywordsToBeExcluded[i].toLowerCase()+"] in "+campaign.getName());
    }
  } // negative keyword iterator

 } // campaignIterator

 Logger.log("Thanks for using this custom script by Tibbe van Asten. Winning!")

} // function main()
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop