Exacte zoekwoorden uitsluiten in DSA advertentiegroepen

Sluit alle exacte zoekwoorden automatisch uit in DSA advertentiegroepen. Zoekverkeer komt hiermee binnen in de meest relevante advertentiegroep.

Start nu!
Exacte zoekwoorden uitsluiten in DSA-advertentiegroepen
Exacte Get started!

Maak jij ook gebruik van DSA advertentiegroepen? Wellicht gebruik je DSA om meer zoekwoorden te vinden of om beter vindbaar te zijn. Wanneer je in je account losse DSA-cadvertentiegroepen hebt staan, is het aan te raden om alle zoektermen waar je al op adverteert hierin uit te sluiten. Dan concurreren je advertentiegroepen onderling niet en komen de zoektermen binnen in de advertentiegroep met de meest relevante advertenties.

Dit script helpt je hierbij en is eenvoudig in gebruik. Het voegt automatisch alle exact-match zoekwoorden toe als uitsluitingswoord in je DSA-advertentiegroep.

Instellingen

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • DSA_ADGROUP_NAME: Geef (een gedeelte) van de naam van je DSA-advertentiegroepen.
The script
// Copyright 2022 - until eternity
// Free to use or alter for everyone. A mention would be nice ;-)
//
// Created by: Tibbe van Asten
// for Adsscripts.com
//
// Created: 01-10-2019
// Last update: 11-11-2022
//
// ABOUT THE SCRIPT
// This script will help the account kept clean.
// Exact match keywords will be excluded in the DSA adgroups.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {

 // Set LOG to true to check for errors. Once this script runs
 // smootly, set to false to improve script performance.
 LOG : true,

 // All DSA adgroups will have the following mark in the name
 // Use multiple values by using pipes; "DSA|ABC|Etc"
 DSA_ADGROUP_NAME : "DSA",
 
 // Select the keyword match types you want to exclude
 // Use one or multiple BROAD, EXACT, PHRASE. Split by comma
 KEYWORD_TYPES : "EXACT,PHRASE"


}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main(){
 
 var adGroupNames = config.DSA_ADGROUP_NAME.split("|");
 for(var i = 0;i < adGroupNames.length;i++){
  adGroupNames[i] = ".*" + adGroupNames[i] + ".*";
 }
 adGroupNames = adGroupNames.join("|").toString();
 
 var adGroupIterator = AdsApp
  .adGroups()
  .withCondition("ad_group.name REGEXP_MATCH '"+adGroupNames+"'")
  .withCondition("ad_group.status = ENABLED")
  .withCondition("campaign.status = ENABLED")
  .get();
 
 while(adGroupIterator.hasNext()){
  var adGroup = adGroupIterator.next();
  var campaign = adGroup.getCampaign();
  
  var keywordIterator = campaign
   .keywords()
   .withCondition("ad_group_criterion.status = ENABLED")
   .withCondition("ad_group.status = ENABLED")
   .withCondition("ad_group_criterion.keyword.match_type IN (" + config.KEYWORD_TYPES + ")")
   .get();

  while(keywordIterator.hasNext()){
   var keyword = keywordIterator.next();
   
   if(keyword.getMatchType() == "EXACT"){ var negativeKeyword = "[" + keyword.getText() + "]"; }
   if(keyword.getMatchType() == "PHRASE"){ var negativeKeyword = '"' + keyword.getText() + '"'; }
   if(keyword.getMatchType() == "BROAD"){ var negativeKeyword = keyword.getText(); }
   
   adGroup.createNegativeKeyword(negativeKeyword);
   
    if(config.LOG === true){
     Logger.log("Excluded "+negativeKeyword+" in "+adGroup.getName());
    }
  } // keywordIterator
  
 } // adGroupIterator

} // function main()
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop