Bij het opbouwen van de Google Shopping campagnes wordt vaak gekozen voor een splitsing van branded traffic en non-branded traffic. De statistieken van branded campagnes zijn vaak positiever dan non-branded campagnes en om biedingen hierop te optimaliseren, is het aan te raden om deze splitsing te maken in accounts.

Door gebruik te maken van de prioritering in Shopping campagnes, komen non-branded zoektermen binnen in de campagne met de hoogste prioriteit. In deze campagne worden branded zoektermen uitgesloten, zodat je nu een branded en een non-branded campagne hebt.

Praktijk

Hoewel in theorie een mooie opbouw van de campagnestrucuur, in de praktijk blijkt altijd dat dit niet waterdicht is. Ondanks het goed instellen van de prioritering en uitsluitingen, zullen we non-branded zoektermen binnenkomen in de branded campagnes. Dit is vervelend voor de optimalisatie van het account, omdat er nu te hoge geboden wordt voor non-branded zoektermen. De enige oplossing is het uitsluiten van alle non-branded termen in de brand campagnes. Omdat dit veel tijd kan kosten wanneer je dit handmatig doet, hebben we dit proces geautomatiseerd met onderstaand script.

Hoe het werkt

Dit scripts werkt voor verschillende campagnestructuren. Om dit script te kunnen gebruiken, moet de boomstructuur in een advertentiegroep uitgesplitst zijn tot op product-level. Het script bekijkt per advertentiegroep welke productgroepen hierin zitten, verzameld van deze productgroepen de merknamen en vergelijkt deze daarna met de zoektermen in de advertentiegroepen. Komt geen van de merknamen terug in de zoektermen? Dan wordt de zoekterm uitgesloten.

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk matches worden gemaakt met de merknaam, splitsen we de merknamen op in het script wanneer deze uit meerdere woorden bestaat. Voor elk afzonderlijk woord wordt dan gekeken of er een match is. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om afkortingen te gebruiken van merknamen of te matchen aan zoektermen.

Instellingen

Om dit script goed te kunnen draaien, hoef je niet zoveel in te stellen:

 • LOG: Geef aan of het script de tussenstappen moet rapporteren, door de waarde aan te passen naar 'true'.
 • PRODUCT_FEED_URL: Vul hier de URL in van de XML productfeed, zoals deze in Google Merchant Center staat
 • LABEL_ADGROUPS: Om de voortgang van het script bij te houden, worden alle advertentiegroepen gelabeld wanneer ze gecontroleerd zijn.
 • FILTER_CAMPAIGN_NAME: Gebruik dit filter om alleen branded campagnes te selecteren op basis van de campagnenaam.
 • USE_ACRONYMS: Inschakelen wanneer je afkortingen van merknamen wilt gebruiken.
 • BRAND_MAPPING_SHEET_URL: Optioneel, gebruik deze sheet om schrijfwijzen of typo's van merknamen aan te vullen.
 • BRAND_MAPPING_SHEET_NAME: Wanneer je de sheet gebruikt, zet hier dan de naam van het tabblad in.
Script
// Copyright 2019. Increase BV. All Rights Reserved.
//
// Created By: Tibbe van Asten
// for Increase B.V.
// 
// Created: 21-03-2019
// Last update: 12-06-2019
//
// ABOUT THE SCRIPT
// With this script you can exclude non-branded queries 
// from branded shopping campaigns. The brand is taken from the productfeed.
// By doing this every day, the accountstructure will remain clean.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
 LOG : true, 
 
 // Get the productfeed URL (XML feed) you use in Google Merchant Center
 PRODUCT_FEED_URL : "PRODUCT_FEED_URL.xml",
 
 // Label all checked adgroups.
 LABEL_ADGROUPS : "Non-Brand Excluded",
 
 // Select only your branded campaigns by campaignname
 FILTER_CAMPAIGN_NAME : "[B]",
 
 // If you don't want to use acronyms as brandname, set to false
 USE_ACRONYMS : true,
 
 // Optionally, use a spreadsheet for brand typo's or different languages
 // Copy the following sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fAxCYsksEljl71LljDzk4jkfBtSTg2ur1zyGnvXOU1E/copy
 // Leave empty when you don't want to use this
 BRAND_MAPPING_SHEET_URL : "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fAxCYsksEljl71LljDzk4jkfBtSTg2ur1zyGnvXOU1E/edit",
 BRAND_MAPPING_SHEET_NAME : "Mapping"
 
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {
 
 checkLabel();
 var feed = connectFeed(); 
 var values = connectSheet();
 var adGroupIterator = selectAdgroups(); 
 
 // When all adgroups are checked, all labels will be removed to start again
 if(!adGroupIterator.hasNext()) {
   var adGroupIterator = AdsApp
    .shoppingAdGroups()
    .withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['"+config.LABEL_ADGROUPS+"']")
    .get();
  
   while(adGroupIterator.hasNext()) {
  	var adGroup = adGroupIterator.next(); 
    adGroup.removeLabel(config.LABEL_ADGROUPS);
   }  
 }
 
 while(adGroupIterator.hasNext()){
  var adGroup = adGroupIterator.next(); 
  	
  	if(config.LOG === true){
     Logger.log("Campaign: " + adGroup.getCampaign().getName() + ", Adgroup: " + adGroup.getName());
     Logger.log("---");
    }
  
  var brands = [];
  var brands = selectBrands(adGroup, feed, brands, values);
  
  if(brands.length > 0){
  
   // Select queries within this adgroup
   var report = AdsApp.report(
    "SELECT Query " +
    "FROM SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT " +
    "WHERE AdGroupId = '" + adGroup.getId() + "' " +
    "AND QueryTargetingStatus = NONE"
   );

   var rows = report.rows();
   while (rows.hasNext()) {
    var row = rows.next();

    var query = trimQuery(row);
    
    // This variable will define if a query is excluded or not. If false, the query will
    // be excluded. If set to true, we will keep the query.
    var match = false;

    for(var i = 0;i < brands.length;i++){

     var brandSplitLenght = brands[i].replace(/[0-9]/g, " ").replace("'", " ").replace("-", " ").replace("&", "").replace(" ", " ").split(" ").length;
     var brandSplit = brands[i].replace(/[0-9]/g, " ").replace("'", " ").replace("-", " ").replace("&", "").replace(" ", " ").split(" ");

     // It's possible that parts of a brandname are present in a query.
     // In that case, we will treat the query as branded
     if(brandSplitLenght > 1) {
      for (var x = 0; x < brandSplit.length; x++) { 

       if((query.indexOf(brandSplit[x]) > -1 || query.indexOf(brandSplit[x].replace("é", "e")) > -1) && brandSplit[x].match(/[a-z]/g).length > 1){
        var match = true;
        break;
       }   
      }
     }

     // After looking at parts of the brandname, we want to know if the brandname
     // is present or the brandname without numbers or spaces is present in the query.
     if(match === false && (query.indexOf(brands[i]) > 1 || query.indexOf(brandSplit) > -1)) {
      var match = true;
      break;
     } 
     
     // The last thing we'll check, is acronyms. Like th for Tommy Hilfiger or hb for Hugo Boss
     // These therms will also not be excluded
     if(match === false && brandSplitLenght > 1 && config.USE_ACRONYMS === true){
      var acronym = brands[i].match(/\b(\w)/g).join('').toLowerCase();
      
      if(query.indexOf(acronym) > -1){
       var match = true;       
       break;
      }    
     }

    } // brandsIterator
    
    // If no match is found in the query, we will exclude the query from the adgroup
    if(match === false){
     adGroup.createNegativeKeyword(query);

     Logger.log("EXCLUDED: " + query + " in " + adGroup.getName());     
    } else{
     if(config.LOG === true){
      Logger.log(query);
     } 
    }

   } // rowIterator
   
   	if(config.LOG === true){
     Logger.log(" ");
    }
   
  } // if brands exist
  
  adGroup.applyLabel(config.LABEL_ADGROUPS);
  
 } // adGroupIterator
 
 Logger.log(" ");
 Logger.log("Thanks for using this custom script by Tibbe van Asten. Winning!");
 
} // function main()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function connectFeed(product) {
 
 if(config.PRODUCT_FEED_URL == "PRODUCT_FEED_URL.xml") {
 	throw error("Change the feed URL in the config"); 
 }
 
 var xml = UrlFetchApp.fetch(config.PRODUCT_FEED_URL).getContentText();
 var document = XmlService.parse(xml);
 var atom = XmlService.getNamespace('http://www.w3.org/2005/Atom');
 var entries = document.getRootElement().getChild('channel').getChildren('item');
 
 return {entries: entries};
 
} // connectFeed()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function connectSheet(){

 if(config.BRAND_MAPPING_SHEET_URL != "" && config.BRAND_MAPPING_SHEET_NAME != ""){
  
  // Connect to the spreadsheet
  var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(config.BRAND_MAPPING_SHEET_URL);
  var sheet = ss.getSheetByName(config.BRAND_MAPPING_SHEET_NAME);
  var range = sheet.getDataRange();
  var values = range.getValues();
 
 }
 
 return values;
  
} // connectSheet()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function selectAdgroups(){
 
 if(config.FILTER_CAMPAIGN_NAME == ""){
   
   var adGroupIterator = AdsApp
    .shoppingAdGroups()
    .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
    .withCondition("Clicks > 0")
    .withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE ['"+config.LABEL_ADGROUPS+"']")
    .forDateRange("LAST_30_DAYS")
    .get();
   
 } else {
   
   var adGroupIterator = AdsApp
    .shoppingAdGroups()
    .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
    .withCondition("CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE '"+config.FILTER_CAMPAIGN_NAME+"'")
    .withCondition("Clicks > 0")
    .withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE ['"+config.LABEL_ADGROUPS+"']")
    .forDateRange("LAST_30_DAYS")
    .get();   
   
 }
 
 return adGroupIterator;
 
} // function selectAdgroups()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkLabel(){
 
 if(config.LABEL_ADGROUPS !== "" && !AdsApp.labels().withCondition("Name = '"+config.LABEL_ADGROUPS+"'").get().hasNext()) {
  AdsApp.createLabel(config.LABEL_ADGROUPS);

  	Logger.log("Label " + config.LABEL_ADGROUPS + " created");
  	Logger.log(" ");
 }
 
} // function checkLabel()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function checkBrand(entries, productId) {
 
 var atom = XmlService.getNamespace('http://base.google.com/ns/1.0');
 
 for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
  
  if(productId == entries[i].getChild('id', atom).getText()){
   	var brand = entries[i].getChild('brand', atom).getText();
   	break;
  } // if statement

 } // for statement
 
 return brand;
 
} // function checkProduct()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function selectBrands(adGroup, feed, brands, values) {
 
 var products = [];

 var productGroupIterator = adGroup
  .productGroups()
  .withCondition("PartitionType = UNIT")
  .withCondition("ProductGroup DOES_NOT_CONTAIN ' *'")
  .withCondition("ProductGroup DOES_NOT_CONTAIN 'OtherCase'")
  .withCondition("Clicks > 0")
  .forDateRange("LAST_30_DAYS")
  .get();

 while(productGroupIterator.hasNext()){
  var productGroup = productGroupIterator.next();

  products.push(productGroup.getValue());
  var brand = checkBrand(feed.entries, productGroup.getValue()) || ""; 

  // Only add new brands
  if(brands.indexOf(brand.toLowerCase()) < 0 && brand != ""){
   brands.push(brand.toLowerCase());
  }
  
  // Check sheet for additional brandname alternatives
  if(brand != "" && config.BRAND_MAPPING_SHEET_URL != "" && config.BRAND_MAPPING_SHEET_NAME != ""){   
   for(var i = 1;i < values.length;i++){
    if(values[i][0] == brand){
     for(var x = 1;x < values[i].length;x++){
      if(brands.indexOf(values[i][x].toLowerCase()) < 0){
       brands.push(values[i][x].toLowerCase());
      }
     } // brandIterator
    }
   } // sheetIterator   
  }

 } // productGroupIterator
 
  if(config.LOG === true){
   Logger.log("ProductGroups: " + products);
   Logger.log("Brands: " + brands);
   Logger.log(" ");
  }
 
 return brands;
 
} // function selectBrands()

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function trimQuery(row){
 
 // When the searchquery exceeds the limit of 10 words, we will split
 // the query and put max. 10 words back together as a phrasematch query  	
 var query = "";
 if (row["Query"].split(" ").length < 10) {
  query = "[" + row["Query"] + "]";
 } else {
  for (var i = 0; (i < row["Query"].split(" ").length) && (i < 10); i++){ 
   query += row["Query"].split(" ")[i] + " ";         
  }
  query = '"' + query.replace(/\s+$/,'') + '"';
 }
 
 return query;
 
} // function trimQuery()

Kennis delen

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Nils Rooijmans
Google Ads Scripter
Water Cooler Topics
Nils Rooijmans, Google Ads Scripter
Bas Baudoin
Teamleider SEA
Happy Leads
Bas Baudoin, Teamleider SEA
Martijn Kraan
Freelance SEA Specialist
Brightstep
Martijn Kraan, Freelance PPC Specialist
Tibbe van Asten
SEA Specialist
Founder Adsscripts
Tibbe van Asten, Senior PPC Automation Specialist