PMax Data

Maak een rapportage aan voor je PMax campagnes in een aparte spreadsheet.

Start nu!
Report on your PMax campaigns
PMax Data Get started!

 

 1. Importeer het script in jouw account
 2. Maak een kopie van de spreadsheet (kolomnamen en tabbladen zijn belangrijk)
 3. Zet de URL van deze nieuwe spreadsheet in het script
 4. Pas N=14 (aantal dagen) aan naar wens.
 5. Draai het script.

Opmerking: Er is een verschil tussen data op campagneniveau en wat een script uit het systeem kan halen. Dat komt doordat het tot nu toe niet mogelijk is om zoekwoorden/termen en andere data, zoals Sponsored Gmail of Discovery, in te zien.

The script
/****************************
 * Created By: Jermaya Leijen (https://partout.nl/)
 ****************************/

function main() {
 const count_days=14 
 const sheet_url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wuWPouMr0bc7LLscEB44sCea7h5G-WBH0Yvg_awlvNQ/edit#gid=0"

 const end=new Date(Date.now() - 86400000)  
 const start=new Date(Date.now() - count_days*86400000) 
 
 let sh
 let searchResults

 const ss=SpreadsheetApp.openByUrl(sheet_url)
 
 let data=[] 
 searchResults = AdsApp.search( `SELECT segments.day_of_week, segments.hour, metrics.conversions, metrics.conversions_value, metrics.clicks, campaign.id,
 metrics.cost_micros, metrics.impressions FROM campaign 
 WHERE campaign.advertising_channel_type = PERFORMANCE_MAX AND segments.date>='${date_format(start)}' AND segments.date <='${date_format(end)}' `)
 // ORDER BY segments.day_of_week ASC`
 for (const row of searchResults) {
  //Logger.log(row)
  data.push([row.segments.dayOfWeek,row.segments.hour, row.campaign.id, row.metrics.impressions,row.metrics.clicks,row.metrics.conversions,row.metrics.conversionsValue,(parseInt(row.metrics.costMicros)/1000000).toFixed(2)])
 } 
 sh=ss.getSheetByName("day of the week - hour")
 if (sh.getMaxRows()>1) sh.getRange(2,1,sh.getMaxRows(),data[0].length).clear()
 sh.getRange(2,1,data.length, data[0].length).setValues(data)
 
 data=[]
 searchResults = AdsApp.search( `SELECT segments.product_item_id, campaign.advertising_channel_type, metrics.conversions, metrics.conversions_value, metrics.clicks,
 metrics.cost_micros, metrics.impressions FROM shopping_performance_view 
 WHERE campaign.advertising_channel_type = PERFORMANCE_MAX AND segments.date>='${date_format(start)}' AND segments.date <='${date_format(end)}' `)
 // ORDER BY segments.day_of_week DESC, segments.hour ASC

 for (const row of searchResults) {
  //Logger.log(row)
  data.push([row.segments.productItemId,row.metrics.impressions,row.metrics.clicks,row.metrics.conversions,row.metrics.conversionsValue,(parseInt(row.metrics.costMicros)/1000000).toFixed(2)])
 }
 sh=ss.getSheetByName("Products ID")
 if (sh.getMaxRows()>1) sh.getRange(2,1,sh.getMaxRows(),data[0].length).clear()
 sh.getRange(2,1,data.length, data[0].length).setValues(data);
 
 data=[]
 searchResults = AdsApp.search( `SELECT asset_group.name,asset_group_listing_group_filter.case_value.product_type.level, asset_group.id,asset_group_listing_group_filter.case_value.product_item_id.value, campaign.advertising_channel_type, metrics.conversions, metrics.conversions_value, metrics.clicks,
 metrics.cost_micros, metrics.impressions,asset_group_listing_group_filter.parent_listing_group_filter, campaign.name FROM asset_group_product_group_view
 WHERE campaign.advertising_channel_type = PERFORMANCE_MAX AND segments.date>='${date_format(start)}' AND segments.date <='${date_format(end)}' `)
 // ORDER BY segments.day_of_week DESC, segments.hour ASC
 
 for (const row of searchResults) {
  //Logger.log(row)
  if (row.assetGroupListingGroupFilter.parentListingGroupFilter!=null) continue
  // if (row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue&&row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue.productItemId.value) pid=row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue.productItemId.value; else pid=""
  // if (row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue&&row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue.productType) pid2=row.assetGroupListingGroupFilter.caseValue.productType.level; else pid2=""
  
  
  data.push([row.assetGroup.name,row.assetGroup.id,row.campaign.name,row.metrics.impressions,row.metrics.clicks,row.metrics.conversions,row.metrics.conversionsValue,(parseInt(row.metrics.costMicros)/1000000).toFixed(2)])
 }
 sh=ss.getSheetByName("Asset Group")
 if (sh.getMaxRows()>1) sh.getRange(2,1,sh.getMaxRows(),data[0].length).clear()
 sh.getRange(2,1,data.length, data[0].length).setValues(data);
 
}

function date_format(date){
return Utilities.formatDate(date, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'yyyy-MM-dd')
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop