RSA Kwaliteit overzicht

Verkrijg eenvoudig een overzicht van alle Responsive Search Ads in je account met bijbehorende beoordeling.

Start nu!
Kwaliteit van Google Ads RSA's exporteren
RSA Kwaliteit Get started!

In Google Ads worden alle Responsive Search Ads beoordeeld om aan te geven wat de kwaliteit van de advertenties is. Natuurlijk wil je dat de advertentie voldoet aan alle eisen van Google en de beoordeling zo goed mogelijk is. Daarmee zorg je ervoor dat de advertentie geschikt is om zoveel mogelijk vertoningen te genereren in de advertentiegroep. Dit script exporteert alle Responsive Search Ads naar een Google Sheet en zet de bijbehorende beoordeling van Google Ads erbij. Je ziet hiermee snel welke advertentie in welke campagne en advertentiegroep aandacht nodig heeft en verbetert moet worden.

Kwaliteit van Responsive Search Ads

De kwaliteit van Responsive Search Ads wordt aan de hand van meerdere factoren bepaald. Het heeft onder andere te maken met het aantal koppen en beschrijvingen die je toevoegt aan een advertentie. Maar ook of de inhoud van de koppen voldoende van elkaar verschilt om de advertentie geschikt te maken voor meerdere zoekopdrachten. Wanneer je in het gegenereerde overzicht van advertenties de slecht presterende advertenties identificeert, kan je deze daarna in Google Ads opzoeken en zodanig aanpassen dat de beoordeling door Google wordt aangepast.

Instellingen

The script
// Copyright 2021. Increase BV. All Rights Reserved.
//
// Created By: Tibbe van Asten
// for Increase B.V.
//
// Created: 15-06-2021
// Last update: 
//
// ABOUT THE SCRIPT
// This script will export the ad strength of all RSA's in your
// account to a Google Sheet. The sheet will contain the campaign,
// adgroup, ad id and ad strength.
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////

var config = {
 
 LOG : true,
 
 // Make a copy of this script and copy the URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvNSbaZi2dz3Uu74AIniKy5YLHctZ_6c6i0Gp2DQ8ns/copy
 SPREADSHEET_URL : "https://",
 SHEET_NAME : "RSA"
 
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////

function main() {
 
 if(config.SPREADSHEET_URL == "https://"){
  throw Error("Make a copy of the sheet and paste the URL in the config \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvNSbaZi2dz3Uu74AIniKy5YLHctZ_6c6i0Gp2DQ8ns/copy");
 } 
  
 var ss = SpreadsheetApp.openByUrl(config.SPREADSHEET_URL);
 var sheet = ss.getSheetByName(config.SHEET_NAME);
 
 var report = AdsApp.report(
  "SELECT CampaignName, AdGroupName, Id, AdStrengthInfo " +
  "FROM AD_PERFORMANCE_REPORT " +
  "WHERE AdType = RESPONSIVE_SEARCH_AD " +
  "AND CampaignStatus = ENABLED " +
  "AND AdGroupStatus = ENABLED " +
  "AND Status = ENABLED"
 )
 
 // Export data and clean up sheet
 sheet.clearContents();
 report.exportToSheet(sheet);
 sheet.autoResizeColumns(1, sheet.getLastColumn());
 
 if(sheet.getMaxColumns() - sheet.getLastColumn() != 0){
  sheet.deleteColumns(sheet.getLastColumn() + 1, sheet.getMaxColumns() - sheet.getLastColumn());
 }
 
 if(config.LOG === true){
  
  var rows = report.rows();
  while(rows.hasNext()){
   var row = rows.next();

   Logger.log("Campaign: " + row["CampaignName"] + " - Adgroup: " + row["AdGroupName"] + " - " + row["AdStrengthInfo"]);
  } // rowIterator
  
 }
 
 Logger.log("Export completed");
 
} // function main()
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop