Standaardafwijking Anomaly Checker

Ontvang een notificatie wanneer je accountprestaties sterk afwijken van het gemiddelde

Start nu!
Standaardafwijking Get started!

Het Anomaly Detector script van Google is erg nuttig om alerts te ontvangen wanneer je accountprestaties afwijken van het gemiddelde. Echter houdt dit script geen rekening met de volatiliteit van de accounts, waardoor je voor sommige accounts te veel emails krijgt en voor sommige accounts te weinig.

Dit script berekent de gemiddelde accountprestaties van dezelfde dag van de week voor de afgelopen 26 weken. Wanneer dit 1 of 2 standaardafwijkingen afwijkt van het gemiddelde ontvang je hier een email notificatie over.

 

The script
/**
 * @name Anomaly checker stdev
 *
 * @author Bas Baudoin
 *
 * @instructions
 * - add email addresses and accountlabels
 *
 * @todo
 * - Impressions?
 *
 * @version 0.92 (working)
 * - added two standard deviations
 * - added data delay config item
 *
 */

var config = {
 email: ['test@gmail.com'],
 accountLabel: 'Accountlabelname',
 daysFrom: 180,
 daysTo: 1,
 dataDelayHours: 2
}

function main() {
 var account = AdsManagerApp.accounts().withCondition('LabelNames CONTAINS "' + config.accountLabel + '"')
 account.executeInParallel('go')
}

function go() {
 var alertMsg = ''
 var log = '--- \n' + AdsApp.currentAccount().getName() + '\n'

 var timeZone = timeZone || AdsApp.currentAccount().getTimeZone()
 var weekDays = {
  '1': 'MONDAY',
  '2': 'TUESDAY',
  '3': 'WEDNESDAY',
  '4': 'THURSDAY',
  '5': 'FRIDAY',
  '6': 'SATURDAY',
  '7': 'SUNDAY'
 }
 var dayOfWeek = weekDays[Utilities.formatDate(new Date(), timeZone, 'u').toUpperCase()]
 var hourOfDay = Utilities.formatDate(new Date(), timeZone, 'H')
 var adjustedHourOfDay = hourOfDay - config.dataDelayHours
 
 var dataPast = AdsApp.report(
  "SELECT Date, DayOfWeek, HourOfDay, Clicks, Impressions, Conversions, ConversionValue, Cost " +
  "FROM ACCOUNT_PERFORMANCE_REPORT " +
  "WHERE DayOfWeek = " + dayOfWeek + " " +
  "AND HourOfDay < " + adjustedHourOfDay + " " +
  "DURING " + getDateByDaysAgo(config.daysFrom) + ',' + getDateByDaysAgo(config.daysTo)
 )
 
 var weekDayObj = {}
 
 var rows = dataPast.rows()
 while (rows.hasNext()) {
  var week = rows.next()
  var date = week["Date"]
  var clicks = parseFloat(week["Clicks"])
  var conversions = parseFloat(week["Conversions"])
  if (weekDayObj[date] === undefined) {
   weekDayObj[date] = []
   weekDayObj[date]['clicks'] = []
   weekDayObj[date]['conversions'] = []
   weekDayObj[date]['clicks'].push(clicks)
   weekDayObj[date]['conversions'].push(conversions)
  } else {
   weekDayObj[date]['clicks'].push(clicks)
   weekDayObj[date]['conversions'].push(conversions)
  }
 }
 
 var pastClicks = []
 var pastConversions = []
 for (var date in weekDayObj) {
  var dayClicks = weekDayObj[date]['clicks']
  var dayConversions = weekDayObj[date]['conversions']
  var sumClicks = dayClicks.reduce(function (a,b) {return a + b}, 0)
  var sumConversions = dayConversions.reduce(function (a,b) {return a + b}, 0)
  pastClicks.push(sumClicks)
  pastConversions.push(sumConversions)
 }
 Logger.log(pastClicks)
 Logger.log(pastConversions)
 
 var todayClicks = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('TODAY').getClicks()
 var statisticsClicks = getStatistics(pastClicks)
 var minClicks = statisticsClicks.mean - statisticsClicks.stdDev
 var minTwoClicks = statisticsClicks.mean - statisticsClicks.stdDev
 if (minTwoClicks > todayClicks) {
  alertMsg += 'Clicks: 2+ std van gemiddelde (min: ' + minTwoClicks.toFixed(2) + '), vandaag: ' + todayClicks + ' clicks \n'
 } else if (minClicks > todayClicks) {
  alertMsg += 'Clicks: 1+ std van gemiddelde (min: ' + minClicks.toFixed(2) + '), vandaag: ' + todayClicks + ' clicks \n'
 } else {
  log += 'Clicks: business as usual, min: ' + parseInt(minClicks) + ' today: ' + todayClicks + ' clicks \n'
 }
 
 var todayConversions = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('TODAY').getConversions()
 var statisticsConversions = getStatistics(pastConversions)
 var minConversions = statisticsConversions.mean - statisticsConversions.stdDev
 var minTwoConversions = statisticsConversions.mean - statisticsConversions.stdDev * 2
 if (minTwoConversions > todayConversions) {
  alertMsg += 'Conversions: 2+ std van gemiddelde (min: ' + minTwoConversions.toFixed(2) + '), vandaag: ' + todayConversions + ' conversions \n'
 } else if (minConversions > todayConversions) {
  alertMsg += 'Conversions: 1+ std van gemiddelde (min: ' + minConversions.toFixed(2) + '), vandaag: ' + todayConversions + ' conversions \n'
 } else {
  log += 'Conversions: business as usual, min: ' + parseInt(minConversions) + ' today: ' + todayConversions + ' conversions \n'
 }
 
 Logger.log(log)
 if (alertMsg !== '') {
  Logger.log(alertMsg)
  MailApp.sendEmail(config.email, AdsApp.currentAccount().getName() + ' anomaly', alertMsg)
 }
}

// mean, variance, stdev, coefficient of variation
function getStatistics(numbers) {
 var total = 0
 for (i=0; i<numbers.length; i++) {
  total += numbers[i]
 }
 var mean = total / numbers.length
 
 var varTotal = 0
 for (j=0; j<numbers.length; j++) {
  varTotal += (numbers[j] - mean) * (numbers[j] - mean)
 }
 var variance = varTotal / numbers.length
 var stdDev = Math.sqrt(variance)
 var coefficientOfVariation = stdDev/mean
 var statistics = {
  variance: variance,
  stdDev: stdDev,
  mean: mean,
  coefficientOfVariation: coefficientOfVariation
 }
 //Logger.log('mean   = ' + mean.toFixed(2))
 //Logger.log('variance = ' + variance.toFixed(2))
 //Logger.log('stdev  = ' + stdDev.toFixed(2))
 //Logger.log('coefficient of variation = ' + coefficientOfVariation.toFixed(2))
 return statistics
}

function getDateByDaysAgo(daysAgo) {
	var today = new Date()
	today.setDate(today.getDate() - daysAgo)
 var formattedDate = Utilities.formatDate(today, 'PST', 'yyyyMMdd')
 return formattedDate
}
Show whole script!
Loading Comments
The Experts
Tibbe van Asten Team Lead Performance Marketing
Nils Rooijmans Water Cooler Topics
Martijn Kraan Freelance PPC Specialist
Bas Baudoin Teamlead SEA @ Happy Leads
Jermaya Leijen Digital Marketing Strategist
Krzysztof Bycina PPC Specialist from Poland
How about you? JOIN US!
Sharing Knowledge
Caring

Adsscripts.com staat voor het delen van kennis. In de huidige markt houden SEA-specialisten de kennis en ervaring graag voor zich. Wij zijn er van overtuigd dat het delen van kennis ervoor kan zorgen dat iedereen beter wordt in haar of zijn werk. Daarom lopen wij hier graag in voorop, door onze kennis over scripts te delen met iedereen.

Wil jij ook graag een bijdrage leveren? Wij staan open voor nieuwe ideeën en feedback op alles wat je op Adsscripts.com vindt.

Neem contact op

Training &
Workshop
Neem contact op!
Adsscripts Training & Workshop